martes, 12 de enero de 2010

Esperantista mondmovado kaj Interreto

 

Karaj Geamikoj!

Ekzakte antau( unu jaro, kadre de voc^dono de la usona organizaj^o Change.org , nia esperantista mondmovado atingis grandan sukceson. El inter proksimume 8.000 proponoj tiu de S-ro Oleg Izyumenko (pri la eksperimenta instruado de Esperanto, kiel unue lernenda, fremda lingvo kaj kapabloevoluiga lernobjekto en Usono) atingis la 25-an lokon. Ekde tiam la organizaj^o Change.org (kiu havas pli ol 1.000.000 da membroj) oficiale subtenas la Universalan Esperanto-Asocion, kiel sian partneran organizaj^on.

La 15-an de decembro, 2009, 30 landaj c^efpag^oj de Google aperis sub la esperanta flago. Tutmonde milionoj da homoj informig^is pri Esperanto. Subite kreskis la nombro da vizitantoj en preskau( c^iuj esperantaj retejoj.

En la sama tago Esperanto estis la temo de c^efartikolo de la elektronika eldono de National Geographic.
Nun ni denove havas eblecon al grandsignifa, por esperanta agado c^e Google.
Ni petas Vian urg^an helpon!

Per minimume 1.000 pliaj voc^oj Google tre vers^ajne enkondukus ankau( la Esperantajn c^apelitajn literojn en sian pos^telefonan reton. )
Kiel voc^doni?

************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
1. Se Vi jam havas validan Google-konton/ retpos^tadreson kun finaj^o
...@gmail.com ************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
- Klaku sur la c^i-suban retadreson:

http://code. google.com/ p/android/ issues/detail? id=1730   
- Poste klaku sur "Sign in" (=ensaluti) en la supra, dekstra angulo.
- Tajpu Vian
...@gmail -an retpos^tan adreson kaj pasvorton en la aperintajn fenestrojn.
- Klaku sur la sube videblan, grizan kampon "Sign in".
- Aperos nova pag^o, en kiu Vi povas voc^doni. Maldekstre en la 5-a linio, sur blua fono aperos malgranda, blanka, kvinpinta stelo. Dekstre de tiu c^i stelo aperos la sekva teksto: "Issue 1730: Add Esperanto characters" (=Temo 1730: Aldonu Esperantajn literojn)
-Simple klaku sur la blankan steleton. Okaze de sukcesa voc^dono g^i farig^os flava. Post iom da tempo (ofte post nova alklako...) en la 6-a vico, en la teksto "... people starred this issue" (... = nombro da voc^donintoj) la cifero kreskas  je unu (c^i-momente 301).

Hodiau( sur tiu c^i pag^o estas 190 komentoj. Ne necesas komenti, sed ja nepras klaki sur la blankan stelon kaj atenti, ke g^i farig^is flava.
Samtempe, plej malsupre devas aperi la sekva teksto, apud alia, flava stelo: - "Your vote has been recorded" (=Via voc^o estis registrita)

************ ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *                                                                                                                                                                                                  2.
Kiuj ankorau( ne havas  Google-konton, au( retpos^tan finaj^on ...@gmail.com  ************ ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *
tiuj devas g^in krei(senpage! ). ************ ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********

- Unue klaku sur "Sign in".
- Sub la aperantaj fenestretoj klaku sur "Create new account". (=Krei novan konton)
- Aperas nova pag^o kun novaj fenestretoj kaj kun la frazo
"Required information for Google account".
(= Necesa informo por akiri Google-konton) .
- Plenigu la aperantajn fenestretojn.
"Your current email address" (=Via nuna retadreso)
"Choose a password" (Tajpu minimume 8-literan pasvorton)
"Re-enter password" (Tajpu la saman pasvorton denove kaj notu g^in, c^ar  Vi poste povos krei pere de g^i novan retadreson, propran korespondan    liston, ktp. ktp.)
"Location" (Elektu la nomon de Via lando)
"Get started with Google code" (Tajpu en la aperantan fenestreton tiujn
literojn - iom malfacile legeblajn -, kiujn Vi vidas sur
la ekrano.
- Fine klaku sur la vorton "Accept".
- Post iom da tempo Vi ricevos mesag^on de Google. Klaku sur la retadreson, trovig^antan en la mesag^o. Per tio Vi pruvos, ke Vi estas vere ekzistanta persono...

- De tiam Vi rajtas voc^doni, lau( la 1-a punkto.

Petu ankau( Viajn geamikojn, ke ankau( ili voc^donu! Bonvolu plusendi tiun c^i mesag^on! Estus treege malagrable, se Google konvinkig^us, ke nur kelkcent esperantistoj vivas sur la planedo Tero... :-))

 
 
 
 
 
 
 
 
cid:image001.gif@01C9B61B.354A3E00

 

No hay comentarios:

 
lernu!