sábado, 24 de abril de 2010

[esperantocuba] ESPERANTO EN LA NUNTEMPA MONDO

jaro - 2010  
  La Eta Informilo
             esperanto - noticia.cu
ENTRAR    http://santillanesp eranto.blogspot. com                                                               
 
 
ESPERANTO EN LA NUNTEMPA MONDO
En nia mondo, ĉiun tagon pli konscia, koncerne al la rajtoj de minoritatoj kaj  pri lingvaj kaj kulturaj diversecoj, Esperanto ricevas atenton ĉiufoje pli renovigitan far de elstaraj personoj.Ne registaraj organizoj tre diversaj okupiĝas je premado, por ke la afero pri internacia lingvo estu enkondukita ene de tagordoj de UNO  kaj de Eŭropa Unio... En julio, l996, la Simpozio Nitobe de Internaciaj Organizoj aranĝis kunsidon de sendependaj fakuloj en Prago, ĉefurbo de Ĉeĥa Respubliko. Ties kunvenintoj ekzamenis la nunan staton de Esperanto, kaj esprimis alvokon favore al ĝia inkludo en la aferoj nuntempe diskutataj pri lingvaj rajtoj  kaj lingva politiko.... La Manifesto de Prago, una moderna  plifirmigo de la objektivaj valoroj estantaj ĉe la bazo de l'
la konservon de la lingva diverseco... Inter la parolantoj de Esperanto, aperintaj en la publika vivo dum ĉi tiuj lastaj jaroj, troviĝas: la Novel premiito pri Ekonomiko, en jaro 1994, Reinhard Selten, la monda ĉampionino en ŝakludo, jaro 1996, Zsuzsa Polgár, kaj Tivadar Soros, patro de l' financisto George Soros....Indiĝenaj Dialogoj, iu  plano celanta plifortigon de interkompreniĝo kun indiĝenaj gentoj de ĉiuj landoj, per evitado de tiuj lingvoj el  koloniigaj potencoj, kaj anstataŭ ili komenci uzon de Esperanto kiel komunikilo.. .Jen kelkaj faktoj novaj pri la nuna stato de Esperanto.
 
 
 
EL ESPERANTO EN EL MUNDO ACTUAL
En un mundo cada vez    más consciente de los derechos de la minorías y de la diversidad lingüística y cultural, el idioma internacional  Esperanto recibe una atención cada vez más renovada entre los líderes de opinión....Las organizaciones y coaliciones no gubernamentales presionan para que se introduzca la cuestión de un idioma internacional en el orden del día de las Naciones Unidas y de la Unión  Europea.. ..
En julio de 1996, el Simposio Nitobe, de Organizaciones Internacionales reunió a un grupo de expertos independientes en Praga, República Checa, que examinó el estado actual del Esperanto e hizo un llamamiento para su inclusión en los debates que se llevan a cabo sobre derechos linguísticos y política lingüística.... El Manifiesto de Praga, una  moderna  reafirmación de los valores y objetivos que están en la base del movimiento esperantista, enfatiza la democracia lingüística y la preservación de la diversidad lingüística....Entre los hablantes de Esperanto que han aparecido recientemente en los medios de comunicación se encuentran el premio Nobel de Economía del año 1994, Reinhard Selten, la campeona mundial de ajedrez en el año 1996, Zsuzsa Polgár, y Tivadar Soros, el padre del financiero George Soros...Diálogos Indígenas, un programa para fortalecer el diálogo entre pueblos indígenas de todo el  mundo, evita los antiguos idiomas coloniales utilizando el Esperanto como medio de comunicación. .He aquí algunos hechos adicionales acerca del  estado actual del Esperanto.
RAPORTO DE: Luis Santillán   
http://santillanesp eranto.blogspot. com               Sección  informativa                                       Kontakto:  caliturcuba@ yahoo.es   
 

No hay comentarios:

 
lernu!