domingo, 13 de diciembre de 2009

[La Karavelo: 4048] Zamenhofa Tago en Luando

Por tiuj kiuj povas interesig’i pri la afero...Hodiau’, sabate, inter la 10-a kaj la 15-a horo kaj duono okazis en Luando omag’e al Zamenhof Esperanto-labortago, antau’enigita de Angola Esperanto-Asocio kaj c’i-foje patronita de la Departemento pri Afrikaj Lingvoi kaj  Literaturoj de la Beletra Fakultato de la Universitato “Agostinho Neto” (la sola angola oficiala Universitato).

La amfiteatro estis tiucele disponigita far la  Beletra Fakultato.

La Prezidanto Kinkani Ferdinand kaj la kunestrarano Jean-Claude N’soko inau’guris kaj fermis la Esperanto-labortagon.

Okazis kelkaj “endemiaj” problemoj – la anonco, pro iu motivo, ne estis finfine publikigita en la c’iutaga j’urnalo  “Jornal de Angola”, la antau’vidita deklamantino de poeziaj’oj de angolaj verkistoj (inkuzive de la prezidento-fondinto Agostinho Neto mem) ne aperis kaj ne antau’avertis pri sai foresto kaj finfine la mikrofono de la amfiteatro estis  s’telita (tio rezultigis problemon por la preleganto, kiu tiutage malbons’ance estis senvoc’a).

C’eestis c’irkau’ 50 lernantoj da la c’i-suba Departemento plus asocianoj kaj aliaj. Entute plimalpli 70 c’eestantaj homoj.  Se la anonco estus publikigita en la jurnalo, oni povus vers’ajne esperi plenplenan amfiteatron.

Krom aliaj alparoloj, estis tri arang’oj:
- prelegeto pri Esperanto (kreado de la lingvo Esperanto kadre de la planitaj lingvoj, malfacilaj’oj de Zamenhof ekde la Komenco, disvolvig’o de Esperanto tra la tempoj kaj la geografio, esenco de la Manifesto de Prago, ktp.,ktp.);
- leciono “kompleta” de 1 horo kaj duono pri Esperanto;
- kolokvo pri Esperanto.

Dum la kolokvo multaj demandoj estis starigitaj  de plimalpli  deko de c’eestantoj, c’iuj de la c’i-dirita Departemento. Multe da entuziasmo  kaj scivolemo rimarkig’is  de la lernantoj de tiu Departemento. Ili volis ekscii  pri kursoj en Angolo kaj en Interreto kaj volis a’ceti tuj gramatikojn kaj vortarojn (mankis stoko tiucele).

En la fino, la preleganto estis intervjuita dum plimalpli 20 minutoj en la franca pri Esperanto (ties naturo, rolo kaj graveco kadre de la nuna lingva imperiismo, perspektivoj en Angolo kaj en la Mondo, ktp.) far internacia kanalo de “Rádio Nacional de Angola”.

Indis finfine la klopodoj  de la estraro kaj kunlaborantoj.

Partoprenis la arang’ojn portugala advokato ne aparte s’atata de Lakaravelestro.

Samideane

Miguel Faria de Bastos

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FBSL –  FARIA  DE BASTOS, SEBASTIÃO & LOPES - Advogados
Rua dos Enganos, nº 1, 8º andar Quinaxixe Luanda Angola
Tel:  + 244 222 397 073 / 222 339 396 / 222 393 263    Fax: + 244 222 393 273 Cor-el: miguelfariadebastos@fbsl-advogados.co.ao

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:
Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é confidencial e reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como destinatária(s). Se não é o seu destinatário, ou se  lhe foi enviada por erro, queira abster-se de fazer uso do respectivo conteúdo e proceder à sua destruição, avisando o remetente por esta via.
NEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
A segurança da transmissão de informação por via electrónica não pode ser garantida pelo remetente, que, por isso, não se responsabiliza por qualquer facto que venha a afectar a integridade do transmitido.

CONFIDENTIALITY NOTICE:
This message, as well as existing attached files, is confidential and intended exclusively for the individual(s) named as addressees. If you are not the intended recipient, or if it was sent to you by error, you are kindly requested not to make any use of its contents and to proceed to the destruction of the message, thereby notifying the sender.
DISCLAIMER:
The sender of this message can not ensure the security of its electronical transmission and consequently does not accept liability for any fact which may interfere with the integrity of its content.

SCIIGO PRI KONFIDENCO:
La supra retmesaĝo, samkiel ties eventualaj aneksitaĵoj, estas konfidenca kaj rezervita al la  persono(j)  tie identigita(j)  kiel adresato(j). Se vi ne estas tiu adresato aŭ erare ricevis ĝin, bv. ne uzu ties enhavon kaj detruŭ  ĝin sciiginte prie la sendinton.
NERESPONSO:
La sendinto de ĉi  mesaĝo ne povas certigi la sekurecon de ties elektronika transsendo kaj do ne respondeceblas pri iu ajn  fakto rezultiginta misintegrecon de ties enhavo.

No hay comentarios:

 
lernu!