miércoles, 31 de diciembre de 2008

Auskultu: VERGON JETIS MI SUR KATON (Infana kanzono) tradukis Jorge

Alklaku sube kaj kantu la infanan kanzonon VERGON ĴETIS MI SUR KATON:
_Click here: ipernity: VERGON JETIS MI SUR KATON (Infana kanzono) tradukis
Jorge Teles, kantas Flávio Fonseca kaj Cristina Panc_
(http://www.ipernity.com/doc/55897/3747095/)
Vergon ĵetis mi sur katon-ton
Sed la kato-to
Daŭre vivas-vas.
La virino-no
Surpriziĝis-ĝis
Pro la kri'
Pro la krio de la kat':
Mi-aŭ!
Ŝi alvokis policiston-ton
Sed mi daŭras-ras
En libero-ro.
La virino-no
Surpriziĝis-ĝis
Pro la kri-
Pro la krio de la kat' :
Mi-aŭ!

mortis itala esperantisto

Ermanno Mello, 66-jaragxa, forpasis tragike pro akcidento pasintlunde:
bruligxis lia domo kaj li mortis pro asfiksio, ne sukcesante eliri el gxi.
Italaj jxurnaloj (kaj la televida jxurnalo de la dua sxtata televido de
Italio) raportis pri tiu akcidento; kelkaj menciis lian esperantistecon.
http://www.google.it/search?sa=N&tab=nw&q=%22ERMANNO%20MELLO%22

Li estis - laux mia mondkonceptado - tute originala persono. Versxajne
multaj ne konas lian nomon, sed la partoprenantoj en la UK Florenco
versxajne povas rememori iun esperantiston kun cxapo kiu surhavis plumon,
kiu staris fronte al la kongresejo.

Mi sentis la devon informi SCE pri cxi tiu malfelicxa evento: nenio el liaj
ideoj kaj agad-maniero ligis min kun li, sed mi sentas grandan kompaton pro
tiu animo.

Kun kondolencoj al liaj familianoj, kaj esperantistaj geamikoj.

Carlo Sarandrea

martes, 30 de diciembre de 2008

Kristnaskaj Kantoj - Villancicos - Christmas Carols

Karaj amikoj:
Leo De Cooman arigis kristnaskajn kantojn preneblajn el
_http://www.esperantopt.com/dosieroj.html_
(http://www.esperantopt.com/dosieroj.html)
en la linio 'Kristnaskaj Kantoj' (arigo de kantoj por Kristnasko)

La Gazetejo

Karaj amikoj:

Ĵus mi iris al la Gazetejo por preni numerojn de Kataluna Esperantisto,
kaj mi gvatis La Karavelon por vidi, kiujn numerojn mi devus alŝuti tien.
Mi miris, ke ĉiuj numeroj de LK estas tie. Mi supozas, ke la propra
Gazetejestro
tion faris, ĉar mi ne havis tempon por tio. Dankon al li.
Se ial vi ne povos preni la numerojn de La Karavelo en nia retejo
www.esperantopt.com
prenu ilin en http://www.gazetejo.org/eo/lakaravelo

Cetere mi sugestas la viziton al Gazetejo al ĉiuj, kiuj ne konas tiun
retejon,
ĉar ĝi estas bone konstruita, kaj tie oni povas preni senpage multajn
dekojn da esperanto-revuoj.

Amike,

Ĝoano

--
-----------------------------------------------------------------
D-ro João José Santos

Redaktisto de La Karavelo

(+351) 960 13 15 15
(+351) 268 919 000

joaojosesan...@gmail.com
lakarav...@gmail.com

http://groups.google.com/group/lakaravelo
www.esperantopt.com
-----------------------------------------------------------------

esperante ke la projekto estu realigebla!

estimataj amikoj: via ideo pri vortarkompilado, havigis al mi eble drolan
ideon sed, mi ne povas post tiom longa tempo ne trovi iun (eble pli ol nur
unu), kapabla respondi precipajn scivolemaj'ojn!
Bonvolu pardoni min sed lastatempe mi ne enhavas en mia komputilo unu el la
etajn programojn kapablaj c'apeligi literojn kunmetante c kaj h; argumentado
kiu siatempe plenigis plurajn tagojn da dialogado!
Antau' nelonge, mi devis, povis konstati ke inter elstaraj esperantistoj mi
trovis neniun kapabla diri al mi el kiu lingvo ekzemple venas la vorton
"edzo".
Tute honeste mi devas klarigi ke, el inter ili tamen ne trovig'is la elstara
Renato kiu cetere
devintus trovig'i inter ni se neimagebla kvanto da pluvo ne estus
renversig'inta sur nia kara c'efurbo proksime de kiu li vivas.
Povas esti do ke li kapablus ion diri rilate al tiu c'ispeca scivolemaj'o
sed, ne temas pri nur tiu c'i vorto: mi intencas konstati lau'eble la
eblecon trovi kvanton da homoj kapablaj eventuale ion diri pri la lingvo el
kiu devenas vortoj pri kiuj - mi certas - plejparto de esperantoparolantoj
ne scias.
Dankon far Enrico Brustolin.
------------------------------------------------------------------------------------
Enrico:
> Antau' nelonge, mi devis, povis konstati ke inter elstaraj
> esperantistoj mi
> trovis neniun kapabla diri al mi el kiu lingvo ekzemple venas la vorton
> "edzo".

Laŭ la etimologia vortaro de Vilborg:

Prizessin (germana) fariĝis Princedzino (en tiu momento Zamenhof devis
eviti la radikon es-, kiu signifis esti).
El edzino oni malantaŭenderivis edzo.

Estas multaj kritikantoj de ĉi tio, sed Zamenhof mem deklaris tion.
Amike
----------------------------------------------------------------------------
Al prof-ro Renato
Eble la origina germana vorto estis Prinzessin (kaj ne Prizessin, kiel mi legas en via klarigo.)
Chiukaze elkoran dankon pro via respondo.
Amike
Luigia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dankon Renato; nun, necesas scii c'u tiu etimologia vortaro troveblase en reto ie au' ankorau' oni devigas la interesulojn agi lau' antikvaj kriterioj: ac'eti do surpaperan - kredeble - spacoraban libron por trovi tiom interesajn respondojn.
Tutkore salutas vin kaj salutas. Enrico.
----------------------------------------------------------------------------------
Luigia:

> Eble la origina germana vorto estis Prinzessin

Certe, certe! pardonu miajn ĉiam pli hastarigajn skriberarojn.
Renato
------------------------------------------------------------------------------------
enrico:
> nun, necesas scii c'u tiu etimologia vortaro troveblase en reto ie

ŝajnas ke ne.
renato
------------------------------------------------------------------------------------------
"Edzo" devenas el hebrea slango jidish.

(Ege stulta vorto - se mi estus viro, neniel mi volus esti "EDZO". Asociigas
ion similan al AZENO.)

Tilio

2008/12/22, enrico brustolin ...@tin.it>:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvankam oni ne povas trovi ĉion rete, eble tio helpos por scii:

http://e-novosti.info/forumo/viewtopic.php?t=48

Feliĉan vintran *solsticon* kaj novjaron!

2008/12/23 Etel Zavadlav ...@gmail.com>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al Enrico:
Saluton, kara. Shajnas, ke vi ne konas la verkojn de *André* *Cherpillod*.
Mi rekomendas al vi chefe tralegi lian Koncizan Etimologian Vortaron. Tie
trovighas etimojn por chiuj fundamentaj kaj oficialaj vortoj, krom aliajn
plurajn rilatajn al neoficialaj kaj neologismoj.

Samideane,
Fernando
---------------------------------------------------------------------------------------
Do, laŭ via rezonado, Zamenhof pravis :)
viro - azeno
virino - azenino

Specio, kiu vivas el ambicio kaj murdo, kiam povus vivi feliĉa kaj en
paco, ĉu ne estas azeneska?

Tamen, ni estas supera raso de azenoj, la verdaj azenoj!!!

;)

Amike

Ĝoano ----> Immmmhhhh! Ommmmmmhhhhhh!

Etel Zavadlav wrote:
> "Edzo" devenas el hebrea slango jidish.

> (Ege stulta vorto - se mi estus viro, neniel mi volus esti "EDZO".
> Asociigas ion similan al AZENO.)

> Tilio

--
-----------------------------------------------------------------
D-ro João José Santos

Redaktisto de La Karavelo

(+351) 960 13 15 15
(+351) 268 919 000

joaojosesan...@gmail.com
lakarav...@gmail.com
http://groups.google.com/group/lakaravelo
www.esperantopt.com
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Certe vi estas aparta ekzemplo inter azenaro!
Kiseton al vi, Ĝoano.
Tilio

2008/12/24, J.J.Santos ...@gmail.com>:

> Do, laŭ via rezonado, Zamenhof pravis :)
> viro - azeno
> virino - azenino

> Specio, kiu vivas el ambicio kaj murdo, kiam povus vivi feliĉa kaj en
> paco, ĉu ne estas azeneska?

> Tamen, ni estas supera raso de azenoj, la verdaj azenoj!!!

> ;)

> Amike

> Ĝoano ----> Immmmhhhh! Ommmmmmhhhhhh!

> Etel Zavadlav wrote:
> > "Edzo" devenas el hebrea slango jidish.

> > (Ege stulta vorto - se mi estus viro, neniel mi volus esti "EDZO".
> > Asociigas ion similan al AZENO.)

> > Tilio

> --
> -----------------------------------------------------------------
> D-ro João José Santos

> Redaktisto de La Karavelo

> (+351) 960 13 15 15
> (+351) 268 919 000

> joaojosesan...@gmail.com
> lakarav...@gmail.com

> http://groups.google.com/group/lakaravelo
> www.esperantopt.com
> -----------------------------------------------------------------

Kristnaska mesagxo de la Papo 2008 (en Esperanto)

Kristnaska mesagxo de la Papo 2008 (en Esperanto)_
(http://www.ikue.org/kristnasko2008/kristnasko2008.htm)
Estimataj:
Alklaku sube kaj vidu plurajn fotojn de la esperantistoj sur la Placo Sankta
Petro:
_http://www.ikue. org/kristnasko20 08/kristnasko200 8.htm_ (http://www.ikue.
org/kristnasko20 08/kristnasko200 8.htm)
Informis:
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo

25ª -28ª de dec. -Char hodiau estas naskita por vi, en la urbo de David, Savanto

25ª de dec. – Ĉar hodiaŭ estas naskita por vi, en la urbo de David, Savanto
kiu estas Kristo, la Sinjoro. – Liko 2:11
26ª de dec. – Gloro al Dio en la supera alto, kaj sur la tero paco, inter
homoj Di favoro. – Luko 2:14
27ª de dec. – Petu, kaj estos donite al vi; serĉu, kaj vi trovos; frapu,
kaj estos malfermite al vi. Car ĉiu petanto ricevas, kaj la serĉanto trovas,
kaj al la frapanto estos malfermite. – Mateo 7:7-8
- Fonto: '365 Tagoj el la Biblio' – Kompilita de Jerald T. Veit
Mi esperas ke kristanoj kaj nekristanoj profitos de ĉi tiu mesaĝo.
Por ekzerci Esperanton, provu traduki la mesaĝon al via nacia lingvo.
Mar =)
Mar Cárdenas-Loutzenhiser
Internacia Klubo de Esperanto
_http://groups.google.com/group/Grupo-Amikema_
(http://groups.google.com/group/Grupo-Amikema)

jueves, 25 de diciembre de 2008

23ª - 24ª de dec. - Ve al vi richuloj! Char vi jam ricevis vian konsolon

23ª de dec. – Ve al vi riĉuloj! Ĉar vi jam ricevis vian konsolon. Ve al vi
satigitaj! Ĉar vi malsatos. – Luko 6:24-25
24ª de dec. – Kaj Maria diris, “Mia animo altigas la Eternulon, kaj mia
spirito ĝojis en Dio, mia Savanto, ĉar Li rigardis la humilecon de Sia
sklavino; ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa, Ĉar la Potenculo faris
al mi grandaĵojn, kaj sankta estas Lia nomo – Luko 1:46-49
- Fonto: '365 Tagoj el la Biblio' – Kompilita de Jerald T. Veit
Mi esperas ke kristanoj kaj nekristanoj profitos de ĉi tiu mesaĝo.
Por ekzerci Esperanton, provu traduki la mesaĝon al via nacia lingvo.
Mar =)
Mar Cárdenas-Loutzenhiser
Internacia Klubo de Esperanto
_http://groups.google.com/group/Grupo-Amikema_
(http://groups.google.com/group/Grupo-Amikema)

Felichan Kristnaskon kaj Prosperan Novjaron!

FELIĈAN KRISTNASKON AL ĈIUJ KAJ ĈIU!


Paca Nokt'
http://uk.youtube.com/watch?v=gabAoiYUevY


Kristnaskaj lumoj en Le Mans
http://uk.youtube.com/watch?v=5gsQT_23TNA


Patro nia
http://uk.youtube.com/watch?v=QffliuXzQ7k


Patro nia kaj Saluton Maria
http://uk.youtube.com/watch?v=Eavvxv8pKQ4


PACA NOKT'
http://uk.youtube.com/watch?v=SU3ydlJi68E


Kun la plej bonaj deziroj
via Peeter

viernes, 12 de diciembre de 2008

[La Karavelo: 1756] Manoel de Oliveira

Manoel de Oliveira, la plej aĝa reĝisoro el la mondo,
festis hodiaŭ sian 100-jariĝon... laborante en sia nuna filmo.

La portugalia reĝisoro naskiĝis en la norda urbo Porto en 1908
(la dua plej granda portugalia urbo)
en la jaro de la portugalia reĝmortigo, pri kiu LK enverkis
kun laboroj de Eduardo Novembro kaj João José Santos.

Vidu lian aktualan foton:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manoel_de_Oliveira

Ĉu iu emas iom esplori kaj verki pri li por la januara numero de LK?
Sciigu min bonvole.

Amike,

Ĝoano

--
-----------------------------------------------------------------
D-ro João José Santos

Redaktisto de La Karavelo

(+351) 960 13 15 15
(+351) 268 919 000

joaojosesantos@gmail.com
lakaravelo@gmail.com

http://groups.google.com/group/lakaravelo
www.esperantopt.com
-----------------------------------------------------------------

Kristo loghu per fido en viaj koroj; tiel ke vi, enradikigite ka

Kristo loĝu per fido en viaj koroj; tiel ke vi, enradikigite
kaj bazite en amo, kapabliĝu kun ĉiuj sanktuloj kompreni, kio estas la
largeco kaj longeco kaj alteco kaj profundeco, kaj scii la amon de kristo, kiu
superas scion, por ke vi pleniĝu eĉ ĝis la pleneco de Dio – Efesanoj 3:17-19
- Fonto: '365 Tagoj el la Biblio' – Kompilita de Jerald T. Veit
Mi esperas ke kristanoj kaj nekristanoj profitos de ĉi tiu mesaĝo.
Por ekzerci Esperanton, provu traduki la mesaĝon al via nacia lingvo.
Mar =)
Mar Cárdenas-Loutzenhiser
Internacia Klubo de Esperanto
_http://groups.google.com/group/Grupo-Amikema_
(http://groups.google.com/group/Grupo-Amikema)

jueves, 11 de diciembre de 2008

[esperanto-en-andaluzio:163] Definitiva versio de la automata tradukilo Apertium

Lluís de Yzaguirre i Maura, direktoro de la Laboratorio de Lingvistikaj Teknologioj de la kataluna Universitato Pompeu Fabra, esperantlingve prezentis dum la Kataluna E-Kongreso la definitivan version de APERTIUM , aŭtomata tradukilo inter diversaj lingvoparoj, inkluzive de la hispana al Esperanto kaj kataluna al Esperanto.
Li emfazis pri la neperfekteco de la tradukoj, komuna al ĉiuj aŭtomataj tradukiloj de la Reto, kiu postulas homan korektadon de la tradukaĵoj.
Por viziti ĝin iru al: http://www.apertium.org/

'Usonanino en Meksiko' disvastigas Esperanton! - 'Gringa en Mexico' promueve EO

(http://en.lernu.net/komunikado/uzantoj/prezento.php?id=65448) Date: 2008-11-25 19:49:34 Subject: Hola! Me llego un mail
sobre un grupo de esperanto en México, ME ENCANTARÍA UNIRME!
Me entere de esta página (y del esperanto en general) por un video de You
Tube de una chava que se hace llamar "Gringa en México", ya van a ser casi
6 meses... pero la verdad sigo en lo más básico de lo básico, para esto
de los idiomas no soy muy autodidacta que digamos.
Repitiendo: sí, quiero unirme al grupo, dónde y cómo? Ustedes digan.
Nos vemos!!!!

miércoles, 10 de diciembre de 2008

Ver esta página: "Programo por instali esperantan klavaron en komputilo

programo-por-instali-esperantan-klavaron-en-komputilo was created by Franz J FortunyFranz J Fortuny
View profile
More options Dec 9, 1:22 am
From: Franz J Fortuny
Date: Mon, 8 Dec 2008 16:22:39 -0800 (PST)
Local: Tues, Dec 9 2008 1:22 am
Subject: Ver esta página: "Programo por instali esperantan klavaron en komputil


Haz clic en http://groups.google.com.mx/group/Grupo-Amikema/web/programo-por-inst....
Si haciendo clic no se activa, copia el enlace y pégalo en la barra de
direcciones de tu navegador.programo-por-instali-esperantan-klavaron-en-komputilo was changed (view version 2) by Franz J Fortunyprogramo-por-instali-esperantan-klavaron-en-komputilo was changed (view version 3) by Franz J Fortunyprogramo-por-instali-esperantan-klavaron-en-komputilo was changed (view version 4) by Franz J FortunyDiscussion subject changed to "{Amikema} Ver esta página: "Programo por instali esperantan klavaron en komputil" by RaulRaul
View profile
More options Dec 9, 5:44 pm
From: "Raul"
Date: Tue, 9 Dec 2008 10:44:22 -0600
Local: Tues, Dec 9 2008 5:44 pm
Subject: Re: {Amikema} Ver esta página: "Programo por instali esperantan klavaron en komputil

Saluton al ciuj

Mi havas ci tio programo, nomigias "latesper" kaj funkcias perfekte, sed mi
ne scias se ciuj vi povas vidi la cirkumflekso sur la literoj kiam mi
skribis, ekzemplo ci tio literoj havas le cirkunflekso j c g u.

Gxis poste (\_/)
Raúl (='.'=)
Meksikurbo (")_(")
http://www.esperanto-mexico.org
http://es.lernu.net

Programo por instali esperantan klavaron en komputilo

Ĉi tiu paĝo estas por esprimi al esperantistoj kiel instali kaj uzi klavaron — en via vindozan sistemon — por libere kaj rapide skribi esperante uzante ĉiam la ĉapelitajn literojn precize kun la tre elegantajn supersignoj.


La afero estas tre facila kompreni kaj oni nur bezonas sekvi la instruaĵojn zorgeme.


En paĝo por elŝuti dosiereojn mi permesis min – mi esperas ke neniu ĝeniĝos pro tio – meti dosieron por instali esperantan klavaron.


La klavaro estas tute kongrua kun la hispana (Latineamerican) klavaron.


Kiam oni tajpadas hispane, oni uzas la klavon akcento (´) por meti akcentojn sur vokaloj, aŭ (¨) sur u.


Oni tajpas ´ kaj tuje a, e, i, o, u, A, E, I, O, U. Oni produktas, do, á, é, í, ó, ú, Á, É, Í, Ó, Ú.


Oni tajpas ¨ kaj tuje u aŭ U kaj oni obtenas ü aŭ Ü.


La esperantista klavaro havas la samajn kapablojn kiel la hispana klavaro, krome la sekvaj kapablojn:


´s = ŝ

´S = Ŝ

´c = ĉ

´C = Ĉ

´j = ĵ

´J = Ĵ

´h = ĥ

´H = Ĥ

´g = ĝ

´G = Ĝ

´w = ŭ

´W = Ŭ


Oni bezonas nek specialajn literojn nek specialan programon. La klavaro funkcios perfekte en ĉiuj programoj, kiel Microsoft Office Word, Open Office Writer, ktp.


Esperantistoj ne havos plu senkulpigaĵon por uzi tiel malelegantajn solvojn kiel la "xo" aŭ la "ho" sistemoj.


La pasoj estos:

 1. Elŝutu la dosieron el paĝo .
 2. Malfermu la zipan dosieron.
 3. Ekzekutu la programon setup.exe: la programo aŭtomate uzos la korektan dosieron por via vindoza sistemo.
 4. Vi vidos avizon dirante ke la instalado sukcesis.
Post la instalado vi povos uzi la esperantan klavaron per tajpado de CONTROL-SHIFT-2, CONTROL-SHIFT-1. Provu ambaŭ. Tio estas malsame inter komputiloj.

La klavaro estas tute preta por skribi ĵurnalon aŭ libron. Ĝi ankaŭ inkluzivas:

´ - = –
´ _ = —
´ { = «
´ } = »

Do vi povos tuje ekkomenci vian libron aŭ vian paĝaron esperante!

Franz J Fortuny


Chu do vi manghas, au trinkas, au kion ajn vi faras, faru chion...

10ª de dec. – Ĉu do vi manĝas, aŭ trinkas, aŭ kion ajn vi faras, faru ĉ
ion por la gloro de Dio. – I. Korintanoj 10:31
- Fonto: '365 Tagoj el la Biblio' – Kompilita de Jerald T. Veit
Mi esperas ke kristanoj kaj nekristanoj profitos de ĉi tiu mesaĝo.
Por ekzerci Esperanton, provu traduki la mesaĝon al via nacia lingvo.
Mar =)
Mar Cárdenas-Loutzenhiser
Internacia Klubo de Esperanto
_http://groups.google.com/group/Grupo-Amikema_
(http://groups.google.com/group/Grupo-Amikema)

martes, 9 de diciembre de 2008

9ª de dec. - Ech kiam mi iros tra la valo de densa mallumo, mi ne timos malbonon

Eĉ kiam mi iros tra la valo de densa mallumo, mi ne timos
malbonon, ĉar Vi estas kun mi. – Psalmo 23:4
- Fonto: '365 Tagoj el la Biblio' – Kompilita de Jerald T. Veit
Mi esperas ke kristanoj kaj nekristanoj profitos de ĉi tiu mesaĝo.
Por ekzerci Esperanton, provu traduki la mesaĝon al via nacia lingvo.
Mar =)
Mar Cárdenas-Loutzenhiser
Internacia Klubo de Esperanto
_http://groups.google.com/group/Grupo-Amikema_
(http://groups.google.com/group/Grupo-Amikema)

8ª de dec. - La Eternulo estas mia pa?tisto, mi mankon ne havos. - Psalmo 23:1

La Eternulo estas mia paŝtisto, mi mankon ne havos. – Psalmo
23:1
- Fonto: '365 Tagoj el la Biblio' – Kompilita de Jerald T. Veit
Mi esperas ke kristanoj kaj nekristanoj profitos de ĉi tiu mesaĝo.
Por ekzerci Esperanton, provu traduki la mesaĝon al via nacia lingvo.
Mar =)
Mar Cárdenas-Loutzenhiser
Internacia Klubo de Esperanto
_http://groups.google.com/group/Grupo-Amikema_
(http://groups.google.com/group/Grupo-Amikema)

lunes, 8 de diciembre de 2008

Telefonbabilado de Solstelano kun Bjokac

Jen la titolo de nova elstara filmeto kunproduktita de Bjokac (franco en
Germanio) kun Solstelano (Teksaso).

Tiu ege laŭdinda ekzemplo de internacia kunlaboro per kaj por Esperanto
estas spektebla ĉe Youtube sub:
http://de.youtube.com/watch?v=xomiPjxJVL4

Mi estas tre feliĉa ke mia alvoko produkti filmetojn alportis tiel bonajn
rezultojn. Bjokac produktis ankaŭ filmeton sub la titolo "Viaj vortoj" en
kiu li kantas reage al filmeto de Gringa en Meksiko.
Spektu la filmeton sub:
http://de.youtube.com/watch?v=9Jg5jTBvMqE
Pluan sukceson deziras
Anton Oberndorfer
http://aldone.de/video

En la gazeto A7 en Mérida aperas multaj artikoloj pri Esperanto

Saluton,

Franz J Fortuny Loret de Mola, Esperantisto el Mérida (Jukatanio / Meksiko)
sukcesis aperigi serion da artikoloj pri Esperanto en la gazeto A7. En la
lasta, ĵus aperinta numero 26, Franz raportas pri la vizito de Christiane
Altrogge el Germanio kaj Daniela Deneva el Bulgario (En la Esperanto-movado
bone konata speciale pro la ege interesa popularscienca geologia verko:
Tertremoj - Ĉu enigmo? kaj aliaj fakaj verkoj; haveblaj ĉe la libroservo de
UEA) al Mérida kaj al la majaa zono.

Pliajn informojn kaj la artikolojn (elshuteblaj) vi trovas che la retpagho
de Meksika Esperanto-Federacio:
http://www.esperanto-mexico.org/eo/taxonomy/term/2

Amike, Martin

--
Atenton! Bv. neniam respondi al la adreso de la sendinto. Ne temas pri
respondadreso. Se vi volas skribi al mi, bv. uzi la konatajn adresojn kaj
elektu depende de via kauzo mian privatan adreson (Esperan...@gmail.com) au
la adreson de Germana Esperanto-Asocio (d...@esperanto.de).

Achtung! Bei dieser Adresse handelt es sich nicht um eine Antwortadresse.
Wenn Sie mir persönlich schreiben wollen, wählen Sie bitte in Abhängigkeit
vom Grund Ihres Schreibens meine private Adresse (Esperan...@gmail.com) oder
die Adresse des Deutschen Esperanto-Bundes (d...@esperanto.de).

7ª de dec. - La tempo jam plenumighis, kaj la regno de Dio alproksimighis

7ª de dec. – La tempo jam plenumiĝis, kaj la regno de Dio alproksimiĝis;
pentu kaj kredu al la evangelio.
- Fonto: '365 Tagoj el la Biblio' – Kompilita de Jerald T. Veit
Mi esperas ke kristanoj kaj nekristanoj profitos de ĉi tiu mesaĝo.
Por ekzerci Esperanton, provu traduki la mesaĝon al via nacia lingvo.
Mar =)
Mar Cárdenas-Loutzenhiser
Internacia Klubo de Esperanto
_http://groups.google.com/group/Grupo-Amikema_
(http://groups.google.com/group/Grupo-Amikema)

domingo, 7 de diciembre de 2008

Kristnaska felicitacio

FELICXAN KRISTNASKA,KARAJ

Afrika rifugxinto - esperantisto

Estimataj,
mi volus prezenti aferon de unu afrika rifugxinto kaj esperantisto kaj sercxi pluan eblan
subtenon en lia urgxa kazo.
Li estas de burunda deveno, naskigxinta jam en ekzilo en Kongo Kinsxasa, poste vivanta en
rifugxejo en Tanzanio, nun en rifugxejo en norda Mozambiko. En Burundo li estas minacata
pro disputoj rilate al landaj posedajxoj de lia familio. Ekde la nova jaro li perdos sian nunan
statuson de rifugxinto en Mozambiko, li devos pagi vizajn kostojn kaj ecx ne havos financojn
por vivtenadi sin.
Tial ni traktas pri lia ebla translogxigxo.

Ni estas en kontakto kun li pere de Esperanto, kiun li bone scias. Li estas membro de MAS
- Monda Asembleo Socia (http://mas-eo.org). En tiu organizo ni strebas fari ion por solvi la
aferon, sed la rimedoj estas limigitaj. Iuj sendas al li etajn monsumojn de tempo al tempo.
Nun necesas pli kompleksa solvo. Gxis la jar-fino jam restas malmulte da tempo.

Se vi iuj povas iamaniere kontribui por trovi solvon, bonvolu sciigi.
Cxiuj ajn ideoj, proponoj, kontaktoj kaj rimedoj por cxi tiu kazo alte bonvenas.

Dankon antauxe.
A.L.

sábado, 6 de diciembre de 2008

Sur la tuta tero estis nur unu lingvo kaj unu parolmaniero. - Genezo

Sur la tuta tero estis nur unu lingvo kaj unu parolmaniero. –
Genezo 11 :1
- Fonto: '365 Tagoj el la Biblio' – Kompilita de Jerald T. Veit
Mi esperas ke kristanoj kaj nekristanoj profitos de ĉi tiu mesaĝo.
Por ekzerci Esperanton, provu traduki la mesaĝon al via nacia lingvo.
Mar =)
Mar Cárdenas-Loutzenhiser
Internacia Klubo de Esperanto
_http://groups.google.com/group/Grupo-Amikema_
(http://groups.google.com/group/Grupo-Amikema)

Kia estas la profito, miaj fratoj, se iu diras, ke li havas fidon,

Kia estas la profito, miaj fratoj, se iu diras, ke li havas fidon, sed ne
havas farojn? Ĉu tiu fido povas lin savi? Se frato aŭ fratino estas nuda kaj
sen ĉiutaga manĝo, kaj iu el vi diras al ili: Iru en paco, estu varmaj kaj
sataj; tamen vi ne donas la ili tion, kion la korpo bezonas, kia estas la
profito? Tiel same fido, ne havante farojn, estas en si mem malviva. – Jakobo
2:14-17
- El 365 Tagoj el la Biblio – Kompilis Jerald T. Veit
Mi esperas ke kristanoj kaj nekristanoj profitos de ĉi tiu mesaĝo.
Por ekzerci Esperanton, provu traduki la mesaĝon al via nacia lingvo.
Mar =)

viernes, 5 de diciembre de 2008

Amu viajn malamikojn, faru bonon al viaj malamantoj; benu tiujn...

Amu viajn malamikojn, faru bonon al viaj malamantoj; benu tiujn, kiuj vin
malbenas; preĝu por tiuj kiuj kun insultoj vin atakas.
Al tiu, kiu frapas vin sur la vango, prezentu ankaŭ la alian; kaj de tiu kiu
prenas vian mantelon, ne detenu vian tunikon. Donu al ĉiu, kiu petas de vi;
kaj de tiu, kiu forprenas viajn posedaĵojn, ne repostulu ilin. kaj kiel vi
volas, ke la homoj faru al vi, faru ankaŭ al ili tiel same. – Luko 6:27-31
- El: 365 Tagoj el la Biblio
Mi esperas ke kaj kristanoj kaj nekristanoj profitos de ĉi tiu mesaĝo.
Por ekzerci Esperanton, provu traduki la mesaĝon al via nacia lingvo.
Mar =)

Mar Cárdenas-Loutzenhiser
Internacia Klubo de Esperanto
_http://groups.google.com/group/Grupo-Amikema_
(http://groups.google.com/group/Grupo-Amikema)

Forpasis Ralph Lewin 11-30-2008

La konata mikrobisto kaj Esperantisto Ralph Lewin forpasis 11-30-2008.

Jen informo de Scripps Instituto de Marscienco, kie Lewin laboris:

"Malgaje, Ralph Lewin forpasis 11-30-2008. Lia edzino, biologo Lanna
Cheng, informis nin ke li mortis pace dum dormo. Li estis malsana pro
kancero jam kelkaj jaroj. Li estis elstara esploristo pri mar-algoj
kaj posedis grandan scion pri plant-scienco ghenerale. Li skribis pli
ol 250 sciencajn reportojn kaj ankau librojn kaj ech poemojn."

Al Esperantistoj, li estis konata kiel tradukinto de "Winnie-La-Pu"
kaj kiel redaktoro de la Internacia Vortaro de Mikroba Genetiko

Li ankau skribis kelkaj sciencajn reportojn en Esperanto: Ekzemple:

http://ttaxus.com/files/Lewin1960.pdf
http://ttaxus.com/files/Lewin1961.pdf

Jonatan

Paŝoj por lerni kaj uzi Esperanton (Esperanto)

Paŝoj por lerni kaj uzi Esperanton
1. Bazaj kursoj (naci-lingve)
2. Mezaj kursoj (en Esperanto)
3. Por uzi Esperanton
Daŭrigu en Esperanto

# En la komenco certiĝu, ke vi dediĉas pli da tempo por kompletigi la bazan kurson, ol al iu alia agado ligita kun Esperanto. Ne serĉu respondojn al ĉiuj viaj demandoj. La plimulton el tiuj respondoj vi trovos en sekvantaj lecionoj.

Bonvolu elekti kelkajn el la sekvantaj paŝoj, sed estos pli bone se vi komencas per la paŝo numero 1.

1. Plej bona stud-maniero
2. Baza kurso (nacilingve)
3. Mezaj kursoj kaj libroj (en Esperanto)
4. Perfektigaj kursoj kaj libroj

Por uzi Esperanton

5. Por aŭskulti kaj spekti: radioj, videoj, kasedoj
6. Legu librojn kaj revuojn en Esperanto
7. Skribu en Esperanto, serĉu korespondantojn
8. Vizitu retajn novaĵ-grupojn, grupojn de Yahoo.com, listojn
9. Parolu en Esperanto en la hejmo
10. Parolu en Esperanto kun homoj en aliaj landoj

Renkontu aliajn homojn

11. Kunvenoj, renkontiĝoj
12. Kunvenoj, renkontiĝoj por gejunuloj (ĝis aĝo 30)
13. "Pasporta Servo"

14. Utilaj adresoj

15. Aliaj paĝoj de Enrique
16. Aliaj paĝoj pri Esperanto
17. Aliaj paĝoj en Esperanto
18. Kursoj en aliaj lingvoj


Esperanto 1. Plej bona stud-maniero

# En la komenco certiĝu, ke vi dediĉas pli da tempo por kompletigi la bazan kurson, ol al iu alia agado ligita kun Esperanto. Ne serĉu respondojn al ĉiuj viaj demandoj. La plimulton el tiuj respondoj vi trovos en sekvantaj lecionoj.

# NE TRADUKU pli ol tion, kion la leciono proponas. Ne demandu, kiamaniere oni diras ion en Esperanto, precipe tiujn frazojn, kiuj ne ŝajnas tre klaraj en la nacia lingvo. Unue lernu, kiel Esperanto funkcias, kaj vi ankaŭ lernos pensi en Esperanto.

# Fininte la bazan kurson, provu "La Gerdan Kurson". Ĉe la fino de ĉiu el la 25 ĉapitroj respondu al ĉiuj demandoj, faru ĉiujn ekzercojn, kaj legu la vortaron por tiu ĉapitro. Tio ne estas simpla vortaro Esperanta-nacia, sed ĝi havas informojn pri vort-farado. Bonvolu aŭskulti la legadon de la libro.

# Penu por atingi fluecon kiam vi parolas aŭ legas. Poste, studo la gramatikajn detalojn en Esperanto. Se vi volus plibonigi vian konon pri via nacia lingvo ... en kiu lingvo vi studus?

# Ni rekomendas "Kurson de Esperanto" de Carlos Pereira kiel la baza kurso. Ĝi estas interaktiva kaj havas sonon (prononcon).
Detaloj por akiri ĉi tiun kurson en sekcio:
2. Bazaj kursoj.

# Daŭrigu per "La Gerda Kurso" por atingi fluecon. Pli da detaloj en sekcio:
3. Mezaj Kursoj kaj libroj (en Esperanto)

# Estas voluntulaj instruistoj kiu povas helpi vin studadi ĉi tiujn esperantajn kursojn. Bonvolu demandi al mi.

Por lerni Esperanton, bonvolu viziti mian retpaĝon:

http://esperantofre.com/eroj/ilo01e.htm


# Rememoru:

Oni ne lernas Esperanton parolante naci-lingve pri Esperanto.

Estas pli bone studadi dum 15 minutoj ĉiutage ol studadi la tutan tagon kaj poste ne studi dum tuta semajno. Tiel vi bezonos pli da tempo por relerni ĉion kion vi jam antaŭe lernis, anstataŭ progresi.

Ne perdu vian tempon serĉante detalojn. Ne provu scii ĉion perfekte. Unue finu la kursojn. Poste vi povus progresi per legado de esperantaj tekstoj. Esperanto estas multe pli interesa kiam vi povas uzi ĝin.

Estas tre grava aŭskulti Esperanton. Tiel la orelo alkutimiĝas al la sono de Esperanto kaj la cerbo alkutimiĝas al la strukturo de Esperanto.

Komencu aŭskultante la unuaj ĉapitroj de "Gerda Malaperis" kiu estas en la retpaĝo por lerni Esperanton. Por plia aŭskultado provu ĉi tie:
5. Por aŭskulti kaj spekti: radioj, videoj, kasedoj

Kaj nun ... komencu la lernadon!Esperanto 2. Bazaj kursoj
por lerni Esperanton

# Lernolibroj: iru al via loka biblioteko, la universitata biblioteko, aŭ aĉetu ĝin de iu esperanta libro-servo. Vidu:
14. Utilaj adresoj

Estas multaj kursoj en la reto:

# La "Kurso de Esperanto" de Carlos Pereira estas interaktiva kaj havas sonon. Originale verkita en la brazila-portugala lingvo, poste estis tradukita al 30 lingvoj. La el-ŝuto bezonas ĉirkaŭ 13 MB. Unu sola programo uzeblas en ĉiuj tiuj lingvoj.

http://www.cursodeesperanto.com.br/eo

# La senpaga dek leciona kurso ekzistas en kelkajn lingvojn. En miaj paĝoj estas adresoj por diversaj lingvoj:

In English:
http://esperantofre.com/eeo/EoDktA/KorKurA1.htm

En español:
http://esperantofre.com/eeo/EoDktH/KoresKur/KkLec01.htm

# La senpaga dek leciona kurso oficiala paĝo:

http://www.iki.fi/pacujo/esperanto/course/

# La kurso de "Instituto Argentino de Esperanto" estas interaktiva kaj havas sonon. Originale verkita en la hispana, poste tradukita al aliaj lingvoj:

http://www.institutoesperanto.com.ar/

# Esperanto Viva. Alia kurso en kelkaj lingvoj:

esperanto.org/espviva


Paĝaroj kun kursoj en bazaj kaj mezaj niveloj

# La plej granda monda kunlaborado por krei metodon por instrui Esperanton per ĉiuj eblaj lingvoj. Ĝi enhavas kursojn, ekzercojn, legadojn, en multaj niveloj de komencanta, ĝis progresanta. Ĝi ankaŭ havas esperantajn muzikojn, kaj kelkajn ludojn:

Lernu.net

# Esperantorama. Alia kurso per kelkaj lingvoj. Ankaŭ muziko kaj iomete pli:

http://esperantorama.free.fr


Esperanto

3. Mezaj Kursoj kaj libroj

Bazaj kursoj ĝenerale instruas proksimume 700 radikojn. Post bona lernado de la unua kurso, eblas daŭrigi la studadon. Tiuj kursoj estu prefere tute esperantaj. Nur vortaroj estu Esperanta-nacia lingvo.

# "La Gerda Kurso" baziĝas sur la libro "Gerda Malaperis" verkita de Claude Ĝi havas 25 ĉapitrojn. Kiam vi finas ĉiun ĉapitron, respondu al ĉiuj demandoj, faru ĉiujn ekzercojn, kaj legu la vortaron rilatan al tiu ĉapitro. Tiu vortaro ne estas simpla Esperanto-nacia lingva, sed ĝi havas multan informon pri vorto-kreado.

# "La Gerda Kurso" estas en mia paĝo. Ĝi havas sondosierojn kun la legado de la tuta libro. Ĝi ankaŭ havas vortaron Esperanto-anglan kaj Esperanto-hispanan.

http://esperantofre.com/eroj/ilo01e.htm

# "La Gerda Kurso" oficiala paĝo: (la vortaroj en kelkaj lingvoj)

http://www.esperanto.org/gerda/

# "Karlo"; Libro por komencantoj verkita de Edmond Privat en mia paĝo:

http://esperantofre.com/eeo/EoDktA/Karlo.htm

# "La Gerda Kurso", "Karlo" kaj kelkaj aliaj legaĵoj, oni povas elŝuti el mia paĝo kiel "diskedo":

DktA0004.zip (258 KB)
kun iomete da angla lingvo.

DktH0809.zip (673 KB)
kun iomete da hispana lingvo,
kaj la kompleta lernolibro:
"¿Sabe Usted Esperanto?".


Esperanto

4. Perfektigaj Kursoj kaj libroj

Lernu Esperanton en la Universitato de California en San Diego

NASK Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto

Loko: La Universitato de California en San Diego, bela kampuso en La Jolla, la nordokcidenta parto de San Diego, en Suda Kalifornio proksime de la Pacifika Oceano.


IPKK Internacia Perfektiga Koresponda Kurso

Profesoro Boris Kolker, membro de la "Akademio de Esperanto", instruas ĉi tiun progresigan kurson per ret-poŝto aŭ paper-poŝto. Li uzas sian propran libron "Vojaĝo en Esperanto-Lando", kiel lernolibro por la kurso.

Oni trovos detaloj pri ĉi tiu kurso ĉe la fino de la Antaŭparolo en lia libro. Ĉi tiu kurso ne estas por komencantoj. La tuta informado estas en Esperanto.

Pli da informoj pri ĉi tiu kurso: el la Vikipedio el lernu.net


Kelkaj perfektigaj libroj:

# "Vojaĝo en Esperanto-Lando", verkita de Boris Kolker

Intervjuoj kun la aŭtoro, recenzoj kaj ret-ligiloj: (miaj paĝoj)

Paĝo 48 Paĝo 47 Paĝo 46 Paĝo 45

Partoj el la libro "Vojaĝo en Esperanto-Lando":

La antaŭparolo enhavas detalojn pri la
Internacia Perfektiga Koresponda Kurso de Profesoro Boris Kolker. (Bonvolu ne uzi la adresoj en la retejo de Finkel)


En la retejo de Jurij Finkel, Rusio:

Enkonduko de Kep Enderby, UEA Prezidanto, kaj Antaŭparolo:

Antaŭparolo Leciono 1 Leciono 3 Leciono 7


En la retejo de Esperanto-USA:

Antaŭparolo Leciono 1 Leciono 2 Leciono 22


En la retejo de lernu.net (kun bildoj)

Enkonduko Antaŭparolo
Leciono 1 Leciono 2 Leciono 3 Leciono 7


# Pliaj libroj por komencantoj kaj Progresantoj:

Kopiita el la paĝo de Esperanto-USA (eks-ELNA)

"Sekvaj Paŝoj por Komencantoj kaj Progresantoj"

# "Vojaĝo en Esperanto-Lando", verkita de Boris KOLKER
3a eldono, papera, Nederlando. $ 28.20

# "Paŝoj al Plena Posedo", verkita de William AULD
6a eldono 1989, 228p. 195x125. Hungario. $ 15.20

# "Faktoj kaj Fantazioj", verkita de Marjorie Boulton
papera, Nederlando. $ 22.50

# "Vere aŭ Fantazie", verkita de Claude PIRON
3a eldono 2001, 239p. 210x140. Brazilo. $ 25.00

# "Amuzaj Dialogoj en Esperanto", verkita de Albert LIENHARDT
Dialogoj kun 850 demandoj kaj respondoj. Bildoj de Arfoll. Dua eldono 1980, 140p. 202x120. Hungario.
ISBN 9635710712 $ ....

# "Esperanto Elektronike"
DVD-ROM kiu enhavas grandegan kvanton da materialo, tute en Esperanto. (Oni povas elekti lingvon por navegado) Funkcias nur en komputiloj kapablaj legi duobl-densajn DVD-ojn.

En la DVD estas 70 kantoj, kelkaj kun video; leciono 4a (el 16) el "Esperanto, Pasporto al la Tuta Mondo" (Ĉi tiu estas 28-minuta video); kursoj kaj instruiloj; fotoj; revuoj; poemoj; libroj; teknikaj dokumentoj; kaj multege pli. Entute estas 5.7 Gigabitokoj da informado. $ 4.50 Vere malmultekosta.


Por uzi Esperanton


Esperanto 5. Por aŭskulti kaj spekti: radioj, videoj, kasedoj

# Aŭskultu esperantajn kasedojn.

Aĉetu kasedojn de Esperanto-USA (ex ELNA). Ili havas proksimume 200 diversajn 60 minutajn kasedojn aĉeteblajn po $ 5.00

# Aŭskultu Esperanton el la reto.

Aŭskultu rekte el via komputilo, aŭ kopiu la sondosierojn al via MP3 ludigilo.

Por la komencanto estas necese aŭskulti multfoje la _saman_ programon. Eble aŭskultu 100 fojoj ĝis via orelo alkutimiĝas al la sono de Esperanto kaj via cerbo alkutimiĝas al la strukturo de Esperanto.

# Ĉirkaŭ 1200 radio-programoj de 30 radioj kaj aliaj devenoj:

Radio Arkivo

# Radio Aktiva

Aŭskultu 24 horoj ĉiutage, En Esperanto kaj la hispana.

Elŝutu sondosierojn.

# CRI. Radio Ĉina Internacia, en Esperanto

Aŭskultu la radion

En la dekstra flanko de la ekrano, klaku en la tago de la semajno, aŭ en "Nia lasta programero". Oni povas elekti el la programoj de la lastaj 8 tagoj.

# Radio Polonia, en Esperanto

Aŭskultu aŭ elŝutu sondosierojn

En la supra mezo de la ekrano, sub "Aŭskultu", oni povas aŭskulti la lastan programon.

Sub "Arkivo", oni povas elŝuti la sondosierojn de la lastaj tagoj.

# Radio Polonia en Esperanto (Malnovaj programoj)
arkivoj de Anton Oberndorfer:

http://linz.orf.at/gast/antobern/retradio

http://start.at/retradio


# Filmetoj en Esperanto (Videoj)

Farbskatol

YouTube 1

YouTube 2

Vocale Emilio Cid

KisTv

BildoFree


Esperanto

6. Legu librojn kaj revuojn en Esperanto

Aĉetu novajn aŭ brokantajn librojn, abonu al revuoj.

# Esperanto-USA (eks-ELNA)
P. O. Box 1129
El Cerrito CA 94530
Usono

E-mail: info (ĉe) esperanto-usa (punkto) org
Phone: 1-510-653-0998
Fax: 1-510-653-1468

Retbutiko:

http://esperanto-usa.hypermart.net/butiko/butiko.cgi

http://www.esperanto-usa.org

# Flandra Esperanto-Ligo
La Esperanta Retbutiko:

http://www.esperanto.be/fel/but/ls_serchu.html


Legu librojn en la reto:

Estas multaj retejoj kiuj enhavas Esperantajn librojn. Kelkaj havas longajn listojn de libroj, aliaj nur malmultajn.

# El la paĝo "Esperanto Access" de Donald Harlow:
Centoj da libroj
http://donh.best.vwh.net/Esperanto/Literaturo/literaturo.html

# Elektronikaj Esperanto-Libroj (pli ol 240 libroj)
http://esperantujo.org/eLibrejo

# Biblioteketo: (Multaj libroj)
http://www.uni-leipzig.de/esperanto/texte/bibl

# Esperanto-literaturo: (Jurij Finkel)
http://www.esperanto.mv.ru/UTF8/literaturo.html


Retaj revuoj

# Esperanto-gazeto Wikipedia

# Eventoj, Ret-Info, aliaj servoj
http://www.eventoj.hu

# NUN, Aktualaj Informoj pri Esperanto
http://esperantujo.org

# La Ondo de Esperanto:
http://www.esperanto.org/Ondo
http://www.esperanto.org/Ondo/Ind-ondo.htm
http://ttt.esperanto.org/Ondo/94-lode.htm (aŭgusto-septembro 2002)
http://ttt.esperanto.org/Ondo/96-lode.htm (oktobro 2002)
http://ttt.esperanto.org/Ondo/97-lode.htm (Novembro 2002)

# El Popola Ĉinio:
http://esperanto.china.org.cn

# Monato:
http://monato.esperanto.be


Esperanto

7. Skribu en Esperanto, serĉu korespondantojn

# Esperanto Koresponda Servo (mia paĝo)

Pli ol 200 adresoj el pli ol 50 landoj, de esperanto-parolantoj kiuj deziras korespondadon.

http://esperantofre.com/eks


# Koresponda Servo de Edukado.net

http://edukado.net/pagina/Koresponda+Servo/157


# Koresponda Servo Mondskala
B. P. 6
F-55000 Longeville en Barrois
Francio

http://membres.lycos.fr/kosomo/e-ali.htm


# Paper-poŝto: Nepre aldonu vian kompletan adreson sammaniere kiel ĝi aperus sur la koverto. Ne forgesu la nomon de via lando. Mi jam vidis multajn eŭropajn adresojn sen la nomo de la lando. Sed mi devis trovi unue la nomon de la lando por scii ke ĝi venis de Eŭropo...


Esperanto

8. Vizitu retajn novaĵ-grupojn, grupojn de Yahoo.com, listojn

soc.culture.esperanto komenciĝis antaŭ preskaŭ 20 jaroj. Ĝi estas la plej malnova ret-grupo por esperantaj parolantoj.

http://groups.google.com/group/soc.culture.esperanto/

http://purl.org/net/sce

E-groups.com komencis; nun milojn da grupoj posedas yahoo.com Ili havas pli ol 230 esperantajn grupojn. Preskaŭ ĉiuj grupoj permesas afiŝadon al ĉiuj membroj. Ĉiuj membroj rajtas legi la mesaĝojn.

Listo de Esperanto-grupoj de la revuo "Eventoj":

http://www.eventoj.hu/snd-list.htm


Esperanto

9. Parolu en Esperanto en la hejmo

# Esperanto kiel denaska kaj familia lingvo

http://www.helsinki.fi/~jslindst/denask-l.html


Esperanto

10. Parolu en Esperanto kun homoj en aliaj landoj

# Oni povas babili per voĉo, parolante per "Skype"

Kiel uzi "Skype" (Tejo, en Esperanto)

Elŝutu Skype


Renkontu aliajn homojn

Esperanto

11. Kunvenoj, renkontiĝoj

# Eltrovu se estas iu grupo kiu kunvenas regule proksime de vi. Vizitu ĉiujarajn renkontigxojn de via regiono, de via nacio, aŭ tutmondaj. Estas ankaŭ specialaj renkontigxoj por junuloj ĝis aĝo 30.

La revuo "Eventoj" publikigas kalendaron de esperantaj eventoj tra la mondo:

http://www.eventoj.hu/kalendar.htm

# Multaj landoj havas naciajn kongresojn en malsamaj lokoj ĉiujare. Lokaj societoj ankaŭ renkontiĝas ĉiusemajne aŭ monate. Kelkfoje ili kunvenas nur por bonvenigi vojaĝantajn esperantistojn el aliaj landoj. Mi ĉeestis la nacian kongreson de Usono kaj Kanado, en Montrealo, Kanado, en julio 1998. Mi ankaux ĉeestis la argentinan kongreson en oktobro 1998 en Presidencia Roque Saenz Peña, provinco Chaco, kaj poste, en oktobro 1999, en San Carlos de Bariloche, provinco Río Negro (Rivero Nigra). Mi ankaŭ ĉeestis la Universalan Kongreson en Vieno, Aŭstrio, en julio 1992 kaj la Universalan Kongreson en Beijing, Cxinio, en julio 2004.


Kunvenoj:

En miaj pagxoj:

# Esperanto-USA Kongreso 2007
Tijuana, Meksiko. Julio 2007. Pli ol 60 fotoj.
Priskriboj de prelegoj kaj prelegantoj, raportoj.

# Esperanto-USA Kongreso 2006
Novjorko Urbo. Julio 2006. 110 fotoj.

# Universala Esperanto Kongreso, 2004
Beijing, Cxinio. Julio 2004. 17 fotoj.

# Okemo 2002 Ludlow, Vermont, Usono
Oktobro 12 - 14, 2002. 60 fotoj.

En aliaj pagxoj:

# Universala Esperanto Kongreso, 2007
Jokohama, Japanio, Auxgusto 4 - 11, 2007.

# Universala Esperanto Kongreso, 2006
Florenco, Italio, julio 29 - auxgusto 5, 2006.

# Usona Kongreso 2005
Austin, Texas, Usono, junio 10 - 13, 2005.

# Aliaj Kongresoj en Usono


Esperanto

12. Kunvenoj, renkontiĝoj por gejunuloj (ĝis aĝo 30)

# Internacia Junulara Kongreso

La Bamba, nokta vivo, amuziĝo sed ankaŭ kunsidoj, prelegoj kaj laborgrupoj. Ĉio okazas dum unu vigla semajno, spertinda por ĉiu juna esperantisto!

# http://www.tejo.org/eo/ijk_enkonduko

Ret-adreso: ijk (ĉe) tejo (punkto) org

# 63a IJK - Hanoi 2007 Hanoi, Vietnam,
Julio, 2007. Fotoj

# 62a Internacia Junulara Kongreso okazis en
Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, Auxgusto 6 - 13, 2006.


# Seminarioj

TEJO havas seminariojn pri multaj temoj, kiel Lingvaj Festivaloj, Homaj Rajtoj kaj la reto. Ili okazas kelkfoje jare. Ili estas bonega maniero renkonti aliajn membrojn de TEJO kaj la organizacion.

Retejo: www.tejo.org/sem

Ret-adreso: seminarioj (ĉe) tejo (punkto) org


# Lingvaj Festivaloj

Aranĝoj interesaj por ĉiuj lingvemuloj kaj interesitoj pri aliaj kulturoj, sendepende de aĝo, profesio kaj kapablo paroli Esperanton. Pro tio oni lastatempe parolas eĉ pri movado de Lingvaj Festivaloj, jam tradiciaj kaj dum la tuta jaro atendataj okazaĵoj en pluraj urboj dise de la mondo.

Retejo: www.tejo.org/lf

Ret-adreso: lf (ĉe) tejo (punkto) org


Esperanto

13. "Pasporta Servo"

# Pasporta Servo estas gastiga reto, kiu nun konsistas el proksimume 1350 gastigantoj en pli ol 85 landoj ĉirkaŭ la globo. Por aliĝi kiel gasto, sufiĉas aĉeti la liston, kiu estas jare aktualigata. Ekde tiam vi povas uzi la servon. Gastigantoj ne petos monon, multaj eĉ proponos al vi matenmanĝon aŭ bongustan vespermanĝon.

Pasporta Servo faciligas internacian vojaĝadon kaj trovi alikulturajn kontaktojn permesante al siaj membroj ĉeesti en la hejmoj de aliaj esperantaj parolantoj.

# Retejo: http://www.tejo.org/eo/ps

Ret-adreso: pasporta.servo (ĉe) tejo (punkto) org

# Vi povas esti la vojaĝanto!

# Vi povas esti la gastiganto!


Esperanto

14. Utilaj adresoj:

# Esperanto-USA (eks-ELNA)
P. O. Box 1129
El Cerrito CA 94530
USA

Ret-adreso: info (ĉe) esperanto-usa (punkto) org
Telefono: 1-510-653-0998
Fakso: 1-510-653-1468

http://www.esperanto-usa.org


# Universala Esperanto-Asocio

Nieuwe Binnenweg 176,
3015 BJ Rotterdam, Netherlands

telephone: +31 10 436 1044
fax: +31 10 436 1751

Esperanto: uea.org


# Kanada Esperanto-Asocio
Box 2159
Sidney, BC
Kanado
V8L 3S6

http://esperanto.ca/kea/

esperanto (ĉe) canada (punkto) com


# Esperanto-Societo Kebekia
Société québécoise d'espéranto

6358-A, rue de Bordeaŭ
Montréal QC H2G 2R8
Canada

Telefono: 514-495-8442

http://www.esperanto.qc.ca/eo


Esperanto

15. Aliaj paĝoj de Enrique:

# Kiel akiri parolantan fluecon.
Kiel praktiki la parolatan lingvon:

http://eeo.8k.com/lern05.htm

# Pri korespondado:

Listo de korespond-petantoj de pli ol 50 landoj. Komencita 18 julio 1996. Pli ol 140 nomoj kaj adresoj de homoj kiuj petis korespondantoj dum la lastaj 12 montatoj. Aliaj centoj de antaŭaj jaroj.

http://www.esperantofre.com/eks

# Informado kaj lernado: Informado pri Esperanto per 4 lingvoj: hispana, angla, franca, esperanta. Multe da informo kaj kursoj por lerni Esperanton.

Paĝo en Esperanto, hispana, angla kaj franca:

http://www.esperantofre.com/eeo

http://eeo.8k.com/

# Renkontiĝoj:

89a UK en Pekino, Ĉinio, 24 julio ĝis 31 julio 2004. Mi restis en Pekino ĝis 6 aŭgusto, poste Shanghajo ĝis 11 aŭgusto.

Paĝo en Esperanto, hispana kaj angla:

http://www.esperantofre.com/uk89

http://www.geocities.com/eeo8k/uk89

# Okemo 2002 kaj 2001:

Ĉi tiu estas renkontiĝo ekde sabato meztage ĝis lundo meztage, dum la dua semajnofino de oktobro.

Paĝo en Esperanto, multaj fotoj:

http://albeo.tripod.com/Okemo/index.htm

# Take 2001. TutAmerika Esperanto Kongreso in Meksikurbo, Aprilo 2001.

Paĝo en Esperanto, multaj fotoj:

http://take2001.8k.com/

# Amerika Biblia Asocio (American Bible Society) 1865 Broadway, ĉe 61a Strato, Novjorko Urbo, Usono

havas grandan vitro-enirejon. Sur la vitro ili skribis la komencajn vortojn de la Biblio per multaj lingvoj "En la komenco"

Ili ankaŭ havas 36 televidiloj kun la vortoj "The Word", "la Vorto"

http://eeo.8k.com/Eo01/biblenyc.htm

# Nova paĝo, hispane kaj angle:

http://www.geocities.com/eeo8k/eo/lernh001.htm


Esperanto

16. Aliaj paĝoj Pri Esperanto

# Esperanto Access de Don Harlow

# Esperanta informado en pli ol 60 lingvoj


Esperanto

17. Aliaj paĝoj en Esperanto

# Esperanto Land

Ĉirkaŭ 400 Esperanto-grupoj el la tuta mondo, kiuj volonte ricevos vizitojn, ankaŭ de komencantoj kaj progresantoj.

Grupoj montritaj sur la mapo.

Kursoj montritaj sur la mapo.

Renkontiĝoj montritaj sur la mapo.

# Esperanto Access by Don Harlow.

# Esperanto information more than 60 languages.

# UEA Universala Esperanto Asocio.
The World organization.

# Esperanto-USA (ex ELNA)
The USA national organization.

# Esperanto-Societo Kebekia.


Esperanto

18. Kursoj en aliaj lingvoj

Kurso en la nederlanda lingvo:

http://esperanto-cursus.tk Informoj

jueves, 4 de diciembre de 2008

Pasos para aprender y usar Esperanto (español)

1. Cursos básicos (en español)
2. Cursos avanzados (en Esperanto)
3. Usos de Esperanto
Asegúrate que al principio dedicas mas tiempo a completar el curso básico que a cualquier otra actividad relacionada con Esperanto. No trates de buscar respuestas a todas tus preguntas. Encontrarás la mayoría de esas respuestas en una de las próximas lecciones.

Elije algunas de las opciones siguientes, pero será mejor si empiezas por la opción número 1.

1. La mejor manera de estudiar
2. Cursos básicos (en español)
3. Cursos y libros avanzados (en Esperanto)
4. Cursos mas avanzados y libros

Usos de Esperanto

5. Escuche y mire: Radios de Internet, videos, casetes
6. Lea libros y revistas en Esperanto
7. Escriba en Esperanto, encuentre corresponsales
8. Grupos de Internet, de Yahoo.com, listas
9. Habla en Esperanto en casa
10. Habla en Esperanto con gente en otros países.

Encuentros con otras personas

11. Encuentros
12. Encuentros para gente joven. (edad hasta 30)
13. "Servicio Pasaporte"

14. Direcciones útiles

15. Otras páginas de Enrique
16. Otras páginas sobre Esperanto
17. Otras páginas en Esperanto
18. Cursos en otros idiomas

Español

1. La mejor manera de estudiar • Asegúrate que al principio dedicas mas tiempo a completar el curso básico que a cualquier otra actividad relacionada con Esperanto. No trates de buscar respuestas a todas tus preguntas. Encontrarás la mayoría de esas respuestas en una de las próximas lecciones.

 • NO TRADUZCAS más que lo que pide la lección. No preguntes como se dice algo en Esperanto, especialmente esas frases que no parecen buen Español. Primero aprende como funciona Esperanto y también aprenderás a pensar en Esperanto.

 • Después de terminar el curso básico, continúa con "La Gerda Kurso". Al final de cada uno de los 25 capítulos estate seguro de contestar todas las preguntas, hagas los ejercicios, y leas el vocabulario para ese capítulo. Este vocabulario no es simplemente Esperanto-Inglés, sino también incluye mucha información relacionada con la formación de las palabras comunes.

 • Trata de alcanzar fluencia para hablar y para leer, después estudia los detalles gramaticales en Esperanto. Si quisieras mejorar tu conocimiento del idioma español ...
  ¿en que idioma estudiarías?

 • Recomendamos dos cursos básicos. Uno es el libro "¿Sabe Usted Esperanto?" escrito por Jorge Hess.

 • El otro es el curso de Carlos Pereira, que es interactivo y tiene sonido.

  Detalles para obtener estos cursos en la sección
  2. Cursos básicos para aprender Esperanto

 • Continúa con "La Gerda Kurso" para lograr fluencia. Los detalles están en la sección
  3. Cursos y libros avanzados (en Esperanto)

 • Hay tutores voluntarios para ayudarte con estos cursos de Esperanto. Pregúntame.

  Para aprender Esperanto, por favor, visita mi página:

  http://esperantofre.com/eroj/ilo01h.htm


 • Recuerda:

  No se aprende Esperanto hablando en español sobre Esperanto.

  Es mejor estudiar todos los días aunque sea solamente 15 minutos, que estudiar mucho tiempo y luego dejar pasar los días. Entonces necesitaremos mas tiempo para repasar lo ya aprendido, en vez de seguir aprendiendo.

  No pierdas tiempo en detalles. No trates de ser perfecto. Sigue adelante. Termina los cursos. Después podrás perfeccionarte, leyendo en Esperanto. Esperanto es mucho más interesante cuando uno puede usarlo.

  Es muy importante escuchar Esperanto. De esa manera el oído se acostumbra al sonido de Esperanto, y el cerebro se acostumbra a la estructura de Esperanto.

  Empieza escuchando los primeros capítulos de "Gerda Malaperis" que están en mi página para aprender Esperanto. Para escuchar Esperanto más avanzado usa este enlace:
  5. Escuche y mire: Radios de Internet, videos, casetes

  Y ahora ... a empezar a estudiar!

  Español

  2. Cursos básicos para
  aprender Esperanto


 • Libros: pregunta en tu biblioteca local o en la biblioteca de la universidad si tienen libros para aprender Esperanto. También se pueden comprar por correo en algún centro esperantista. Mira la sección
  14. Direcciones útiles

  Existen muchos cursos en la red:

 • El curso de Carlos Pereira es interactivo y tiene sonido (pronunciación). Originalmente fue escrito en portugués-brasilero y después fue traducido a 27 idiomas. Se puede bajar y ocupa algo mas de 13 MB.

  http://www.cursodeesperanto.com.br/es

 • El "Curso Gratuito en Diez Lecciones" está en mi página:
  (Ver Disquete mas adelante)

  http://esperantofre.com/eeo/EoDktH/KoresKur/KkLec01.htm

 • La página oficial del "Curso Gratuito en Diez Lecciones":

  http://www.geocities.com/strigo.geo/es/curso_f.htm

 • En inglés:

  http://www.iki.fi/pacujo/esperanto/course/

 • [ Disquete ] Para estudiar Esperanto desde mi página:

  He creado un "disquete" con bastante información sobre Esperanto y como aprenderlo. Toda esta información llena un disquete, que se puede distribuir entre amigos o interesados. El disquete se puede bajar de:
  DktH0809.zip (673 KB)

  Contenido del disquete:

 • Que significa Esperanto para mi.
 • Usos de Esperanto, como usarlo y disfrutarlo.

 • Curso Gratuito en Diez Lecciones:
  http://esperantofre.com/eeo/EoDktH/KoresKur/KkLec01.htm

 • "¿Sabe Usted Esperanto?" Libro de Jorge Hess
  http://esperantofre.com/eeo/EoDktH/Sabe/sue00h.htm

 • Curso avanzado y libros para principiantes.

  ("Disquete" continúa en la sección siguiente)


 • El libro "¿Sabe Usted Esperanto?" en otra página:
  (tiene sonido, pronunciación)
  http://www.geocities.com/sue_hess/


  Curso de Esperanto de "Júbilo"

  http://kurso.jubilo.ca/kurso/


  El curso del "Instituto Argentino de Esperanto" es interactivo y tiene sonido. Está traducido a otros idiomas.

  http://www.institutoesperanto.com.ar/


  Páginas con cursos en niveles básico e intermedio

 • Cursos en varios niveles, varios idiomas. Elegir Español.

  Lernu.net

 • Esperantorama. Otro curso en varios idiomas. También música y algo mas.

  http://esperantorama.free.fr

  Daŭrigu en Esperanto


  Español

  3. Cursos y libros avanzados (en Esperanto)


  La mayoría de los cursos básicos proveen un vocabulario de alrededor de 700 palabras (raíces). Después de estudiar bien el primer curso, se puede continuar el estudio en Esperanto. Solamente los vocabularios o diccionarios Esperanto-Español deben usar español.

 • "La Gerda Kurso" se basa en el libro "Gerda Malaperis" escrito por Claude Piron. Tiene 25 capítulos. Al final de cada uno de los 25 capítulos conteste todas las preguntas, haga todos los ejercicios, y lea el vocabulario de ese capítulo. Éste no es un simple vocabulario Esperanto-Español, sino que incluye mucha información acerca de como se forman las palabras.

 • "La Gerda Kurso" está en mi página. Tiene archivos de sonido con la lectura de todo el libro. También tiene los vocabularios Esperanto-inglés and Esperanto-español.

  http://esperantofre.com/eroj/ilo01a.htm

 • "La Gerda Kurso", página oficial: (vocabulario en varios idiomas)

  http://www.esperanto.org/gerda/


  [ Disquete ] (Continuación de la sección anterior)

  Contenido del disquete:

 • "La Gerda Kurso":

  http://esperantofre.com/eeo/EoDktH/Gerda/Gerda01.htm

 • "Karlo" Libro para principiantes escrito por Edmond Privat:

  http://esperantofre.com/eeo/EoDktH/Karlo.htm


  Daŭrigu en Esperanto


  Español

  4. Cursos mas avanzados y libros


  Aprenda Esperanto en la Universidad de California en San Diego.

  NASK Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto
  Cursos de Esperanto de verano.

  Ubicado en la Universidad de California en San Diego, un hermoso lugar de estudio en La Jolla, en la parte nordeste de San Diego, en el sur de California, cerca del océano Pacífico.


  IPKK Internacia Perfektiga Koresponda Kurso

  El Profesor Boris Kolker, miembro de la "Academia de Esperanto", enseña este curso avanzado por correo postal o por correo electrónico, usando como libro de texto, su propio libro "Vojaĝo en Esperanto-Lando".

  Encontrarás detalles de este curso al final del prólogo en su libro. Este curso no es para principiantes. Toda la información está en Esperanto.

  Más información sobre este curso: de Wikipedia de lernu.net


  Hay varios libros en esta categoría:

 • "Vojaĝo en Esperanto-Lando", escrito por Boris Kolker

  Entrevista con el autor, reseñas del libro, enlaces: (en mi página, en Esperanto)

  Página 48 Página 47 Página 46 Página 45


  Partes de "Vojaĝo en Esperanto-Lando": (Todo en Esperanto)

  El prólogo (Antaŭparolo) contiene detalles sobre el Curso Avanzado del Profesor Boris Kolker. (No use las direcciones del sitio de Finkel)


  Del sitio de Jurij Finkel, Rusia:

  Con introducción de Kep Enderby, Presidente de UEA y prólogo:

  Prólogo Lección 1 Lección 3 Lección 7


  Del sitio de Esperanto-USA:

  Prólogo Lección 1 Lección 2 Lección 22


  Del sitio de lernu.net (con ilustraciones)

  Introducción Prólogo
  Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 7


 • Mas libros para estudiantes avanzados:

  Copiado de la página de Esperanto-USA (ex ELNA)

  "Sekvaj Paŝoj por Komencantoj kaj Progresantoj"

  Todos los precios son en dólares estadounidenses.


 • "Vojaĝo en Esperanto-Lando", de Boris KOLKER
  (Viaje al Mundo de Esperanto) "Un curso avanzado de Esperanto y guía para la cultura de Esperanto." Esta tercera edición revisada y aumentada contiene numerosas anécdotas cortas, poemas y artículos elegidos tanto por su interés como por su valor didáctico. Dividido en 26 lecciones, cada una de ellas tiene unas seis partes para leer y discutir, y termina con preguntas para practicar el idioma. Muchas ilustraciones. 2005. 280p. 240x150. Papel. Holanda. $ 28.20

 • "Paŝoj al Plena Posedo"; escrito por William AULD
  Curso intermedio, con ejercicios. Sexta edición 1989. 228p. 195x125. Hungría. $ 15.20

 • "Faktoj kaj Fantazioj"; escrito por Marjorie Boulton. 1984. 430p. 210x150. Papel. Holanda. $ 22.50

 • "Vere aŭ Fantazie"; escrito por Claude PIRON.
  Cuentos cortos dirigidos al estudiante intermedio. Tercera edición 2001. 239p. 210x140. Brasil. $ 25.00.

 • "Amuzaj Dialogoj en Esperanto"; escrito por Albert LIENHARDT
  Colección de diálogos cortos para aprender a conversar en Esperanto, con 850 preguntas y respuestas, ilustrado. Segunda edición 1980. 140p. 202x120. Hungría.
  ISBN 9635710712

 • "Esperanto Elektronike", Esperanto Electrónico.
  DVD-ROM, contiene muchísimo material, todo en Esperanto. (Se puede elegir un idioma para navegar) Funciona solamente en computadoras que pueden leer DVDs de doble densidad.

  El DVD contiene:
  70 canciones, algunas de ellas con video. La cuarta lección (de las 16) de "Esperanto, Pasporto al la Tuta Mondo" (Esto es un video de 28 minutos), cursos y otros materiales de instrucción, fotos, revistas, poemas, libros, documentos técnicos, ... y mucho más, un total de 5.7 Gigabites de información. $ 4.50 Realmente baratísimo.


  Daŭrigu en Esperanto


  Usos de Esperanto

  Español

  5. Escuche y mire: Radios de Internet, videos, casetes


 • Escucha Esperanto casetes

  Hace algunos años este era un buen método para escuchar Esperanto hablado. Hoy Internet ofrece muchas más oportunidades gratis.

  Puedes comprar casetes en Esperanto-USA (ex ELNA). Tienen unos 200 casetes diferentes de 60 minutos a unos cinco dólares cada uno.

 • Escucha Esperanto en Internet.

  Puedes escucharlo directamente en tu computadora, o copiarlo en tu aparato de MP3.

  Es importante escuchar _el mismo_ programa muchas veces. Escúchalo cien veces hasta que tus oídos se acostumbren al sonido de Esperanto y tu cerebro se acostumbre a su estructura.

 • Alrededor de 1200 programas de 30 radios y otros orígenes:

  Radio Arkivo

 • Radio Aktiva

  Escucha 24 horas por día, en Esperanto y Español.

  Puedes bajar archivos de sonido.

 • CRI. Radio China Internacional, en Esperanto

  Escucha la radio

  A la derecha de la pantalla, cliquea una de estas palabras:
  Lundo, Mardo, Merkredo, Ĵaŭdo, Vendredo,
  Sabato, Dimanĉo, "Nia lasta programero".
  (son los programas de los últimos 8 días)

 • Radio Polonia, en Esperanto

  Escucha o baja archivos de sonido

  En medio de la pantalla a la derecha dice: "Aŭskultu". Puedes escuchar el último programa.

  Bajo "Arkivo", puedes bajar archivos de sonido de días anteriores.

 • Radio Polonia en Esperanto (Programas viejos)
  archivos de Anton Oberndorfer:

  http://linz.orf.at/gast/antobern/retradio

  http://start.at/retradio


 • Películas cortas en Esperanto (Videos)

  Farbskatol

  YouTube 1

  YouTube 2

  Vocale Emilio Cid

  KisTv

  BildoFree


  Daŭrigu en Esperanto


  Español

  6. Lea libros y revistas en Esperanto


  Compre libros nuevos o usados, subscríbase a revistas.

 • Esperanto-USA (ex ELNA)
  P. O. Box 1129
  El Cerrito CA 94530
  USA

  Correo: info (arroba) esperanto-usa (punto) org

  Teléfono: 1-510-653-0998
  Fax: 1-510-653-1468

  Librería en la red:

  http://esperantousa.hypermart.net/butiko/butiko.cgi

  http://www.esperantousa.org

 • Flandra Esperanto-Ligo (Liga Belga de Esperanto)
  La Esperanta Retbutiko: (librería en la red)

  http://www.esperanto.be/fel/but/ls_serchu.html


  Lea libros en la red:

  Hay muchísimos sitios en la red que tienen libros en Esperanto. Algunos tienen listas largas de libros, otros tienen unos pocos.

 • Cientos de libros de la página "Esperanto Access" de Donald Harlow:
  http://donh.best.vwh.net/Esperanto/Literaturo/literaturo.html

 • Elektronikaj Esperanto-Libroj (más de 240 libros)
  http://www.esperanto.nu/eLibrejo/

 • Biblioteketo: (Muchos libros)
  http://www.uni-leipzig.de/esperanto/texte/bibl

 • Esperanto-literaturo: (Jurij Finkel)
  http://www.esperanto.mv.ru/UTF8/literaturo.html

 • Esperanto España Muchos enlaces.

 • Pejno Simono Muchos enlaces.


  Revistas en la red (Retaj revuoj)

 • Esperanto-gazeto Wikipedia

 • Eventoj, Ret-Info, y otros servicios
  http://www.eventoj.hu

 • NUN, Información acerca de Esperanto
  http://esperantujo.org

 • La Ondo de Esperanto:
  http://www.esperanto.org/Ondo
  http://www.esperanto.org/Ondo/Ind-ondo.htm
  http://ttt.esperanto.org/Ondo/94-lode.htm (Agosto-Septiembre 2002)
  http://ttt.esperanto.org/Ondo/96-lode.htm (Octubre 2002)
  http://ttt.esperanto.org/Ondo/97-lode.htm (Noviembre 2002)

 • El Popola Ĉinio:
  http://esperanto.china.org.cn

 • Monato:
  http://monato.esperanto.be


  Daŭrigu en Esperanto


  Español

  7. Escribe en Esperanto, encuentra corresponsales


 • Esperanto Koresponda Servo (mi página)

  Mas de 200 direcciones de mas de 50 países de esperantistas que desean correspondencia.

  http://esperantofre.com/eks


 • Koresponda Servo de Edukado.net

  http://edukado.net/pagina/Koresponda+Servo/157


 • Koresponda Servo Mondskala
  B. P. 6
  F-55000 Longeville en Barrois
  France

  http://membres.lycos.fr/kosomo/e-ali.htm


 • Correo con estampilla: Incluye tu dirección completa en la misma manera como debe aparecer en el sobre. No olvides incluir el nombre de tu país. He visto muchas direcciones europeas sin el nombre del país. Por supuesto, que primero tuve que encontrar el nombre del país, para saber que era de Europa...


  Daŭrigu en Esperanto


  Español

  8. Grupos de Internet, de Yahoo.com, listas


 • soc.culture.esperanto empezó hace unos veinte años. Fue el primer grupo en la red que reunió esperantistas.

  E-groups.com fue quien empezó los grupos. Ahora miles de grupos pertenecen a yahoo.com Hay mas de 230 grupos de Esperanto. (Retaj dissendolistoj) Todos los miembros pueden leer los mensajes. En la mayoría de los grupos todos los miembros pueden publicar mensajes.

  Lista de los grupos de Esperanto de la revista "Eventoj"

  http://www.eventoj.hu/snd-list.htm


  Daŭrigu en Esperanto


  Español

  9. Habla en Esperanto en casa


 • Esperanto como primer idioma, y el vocabulario de todos los días
  (Esperanto kiel denaska kaj familia lingvo)

  http://www.helsinki.fi/~jslindst/denask-l.html


  Daŭrigu en Esperanto


  Español

  10. Habla en Esperanto con gente en otros países


 • Se puede conversar a viva voz usando "Skype"

  Como usar "Skype" (Tejo, en Esperanto)

  Bajar Skype


  Daŭrigu en Esperanto


  Encuentros personales

  Español

  11. Encuentros


  Averigua si existe algún grupo que se reuna regularmente cerca de donde vives. Visita reuniones anuales en tu región, en tu país, o en el mundo. También hay encuentros para jóvenes, hasta 30 años de edad.

  La revista "Eventoj" publica un calendario de eventos esperantistas en todo el mundo:

  http://www.eventoj.hu/kalendar.htm


  Existen reuniones de esperantistas en diferentes niveles. Muchos países hacen su congreso nacional todos los años, tratando de realizarlo cada año en un lugar diferente. Asociaciones locales también hacen sus reuniones semanales o mensuales. A veces se hacen reuniones para dar la bienvenida a esperantistas de otros países que visitan la ciudad. Hubo un congreso nacional de Estados Unidos y Canadá que se realizó en Montreal en Julio de 1998. Tambiénse realizaron congresos Argentinos de Octubre 1998 en Presidencia Roque Saenz Peña, Provincia Chaco, y en Octubre 1999, en San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro. En julio 1992 se realizó el Congreso Mundial en Viena, Austria, y en Julio de 2004 en el Congreso Mundial en Beijing, China.


  Encuentros:

  Páginas de aquellos eventos:

 • 2007 Congreso Nacional de USA
  Tijuana, Méjico. Julio 2007. Más de 60 fotos.

 • 2006 Congreso Nacional de USA
  Ciudad de Nueva York. Julio 2006. 110 fotos.

 • 2004 Congreso Mundial de Esperanto
  Beijing, China. Julio 2004. 17 fotos.

 • Okemo 2002 Ludlow, Vermont, USA
  12 - 14 Octubre, 2002. 60 fotos.

  Otras páginas:

 • 2007 Congreso Mundial de Esperanto
  Jokohama, Japón, 4 - 11 agosto, 2007.

 • 2006 Congreso Mundial de Esperanto
  Florencia, Italia, Julio 29 - Augosto 5, 2006.

 • 2005 Congreso Nacional de USA
  Austin, Texas, USA, 10 - 13 junio, 2005.

 • Otros Congresos Nacionales de USA


  Daŭrigu en Esperanto

  Español

  12. Encuentros para gente joven. (edad hasta 30)


 • Internacia Junulara Kongreso
  (Congreso Juvenil Internacional)

  La Bamba, vida nocturna, y diversión, pero también reuniones, conferencias y talleres. Todo sucede en una semana loca, una gran experiencia para todos los jóvenes Esperantistas!

 • http://www.tejo.org/eo/ijk_enkonduko

  Correo: ijk (arroba) tejo (punto) org

 • 63 IJK - Hanoi 2007 Hanoi, Vietnam,
  Julio, 2007. Fotos

 • El 62 Congreso Juvenil Internacional fue en
  Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, 6 - 13 agosto, 2006.


  Seminarios

  TEJO desarrolla seminarios sobre varios temas, como Festivales Lingüísticos, Derechos Humanos e Internet. Tienen lugar varias veces cada año y son una excelente manera de conocer a otros miembros de TEJO y a la organización.

 • www.tejo.org/eo/sem

  Correo: seminarioj (arroba) tejo (punto) org


  Festivales Lingüísticos

  Interesantes ferias para los amantes de las lenguas y todos aquellos interesados en otras culturas, independientemente de la edad, profesión o la habilidad para hablar Esperanto. Por esta razón, algunas veces la gente habla sobre el movimiento de Festivales Lingüísticos como si fuese una tradición y son impacientemente esperados en muchas ciudades a través del mundo.

 • www.tejo.org/lf

  Correo: lf (arroba) tejo (punto) org


  Daŭrigu en Esperanto


  Español

  13. "Servicio Pasaporte"


 • Pasporta Servo (Servicio de Pasaporte) El servicio de Pasaporte es uno de los servicios más populares entre la gente joven que aprende Esperanto.

  Pasporta Servo es una red de hospitalidad que actualmente tiene de más de 1350 anfitriones en más de 85 países. Para participar en la red como invitado, sólo tienes que comprar la lista de direcciones, que se actualiza cada año. Luego puedes hacer uso del servicio. Los anfitriones no te cobrarán nada, muchos aun te ofrecerán un desayuno o una cena estupenda.

  Pasporta Servo hace más fácil viajar internacionalmente y encontrarse con gentes de otras culturas permitiendo a los miembros alojarse en hogares de otros hablantes de Esperanto.

 • http://www.tejo.org/ps/ps_lingv/ps_es.htm

  Correo: pasporta.servo (arroba) tejo (punto) org

 • Tu puedes ser el viajero!

 • Tu puedes ser el anfitrión!

  Daŭrigu en Esperanto


  Español

  14. Direcciones útiles


 • Liga Argentina de Esperanto
  Paraguay 2357 - Departamento. 2 -
  AR1121 Buenos Aires, Argentina

  Teléfono: (011)- 4961-4302

  Correo electrónico:
  esperanto_2003 (arroba) yahoo (punto) com (punto) ar

  Sitio:
  http://www.esperanto.org.ar


 • Asociación Mundial de Esperanto

  Universala Esperanto-Asocio
  Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Netherlands
  telephone: +31 10 436 1044 fax: +31 10 436 1751

  Sitio: uea.org

  Español: http://uea.org/info/hispana.html


 • La organización de Esperanto en Estados Unidos

  Esperanto-USA (ex ELNA)
  P. O. Box 1129
  El Cerrito CA 94530
  USA

  E-mail: info (arroba) esperanto-usa (punto) org
  Teléfono: 1-510-653-0998
  Fax: 1-510-653-1468

  http://www.esperanto-usa.org

 • Daŭrigu en Esperanto


  Español

  15. Otras páginas de Enrique(esperantista)


 • Recorriendo el Mundo con Esperanto (libro)
  El gozo de saber y usar Esperanto.

  http://esperantofre.com/book/bookh.htm

 • Como adquirir fluencia hablando.
  Como practicar el idioma hablado:

  http://esperantofre.com/eeo/lern03h.htm

 • Para encontrar corresponsales:

  Lista de personas que desean correspondencia en Esperanto de mas de 50 países, publicada desde el 18 de julio de 1996.

  Contiene mas de 100 pedidos de correspondencia de los últimos 12 meses, y mas pedidos de años anteriores.

  http://www.esperantofre.com/eks

 • Información sobre Esperanto en español, inglés, francés y Esperanto. Cursos para aprender Esperanto.

  http://www.esperantofre.com/eeo

 • Encuentros y congresos:

  Congreso mundial de Esperanto número 89 en Beijing, China, del 24 al 31 de julio 2004. Estuvo en Beijing hasta el 6 de agosto, y después en Shanghai hasta el 11 de agosto.

  Página en esperanto, español e inglés (fotos):

  http://www.esperantofre.com/uk89

 • Okemo 2002 y 2001:

  Este encuentro empiezó el sábado a medio día y terminó el lunes a la tarde del segundo fin de semana de octubre.

  La página está escrita en esperanto y contiene muchas fotos:

  http://esperantofre.com/okemo

 • Take 2001. Congreso Panamericano de Esperanto en la ciudad de Méjico, en abril 2001.

  La página está escrita en esperanto y contiene muchas fotos:

  http://take2001.8k.com/

 • Sociedad Bíblica (American Bible Society)
  1865 Broadway, esquina calle 61
  Nueva York, USA

  Tiene una gran portada de vidrio. En el vidrio están escritas las primeras palabras de la Biblia en muchos idiomas "En la komenco", (En el principio)

  También hay 36 televisores con las palabras "la Vorto" (El verbo) (La palabra)

 •  
  lernu!