miércoles, 14 de octubre de 2009

La kulmino da arogo - La colmo de la arrogancia - The limit of arrogance

Kulmino da Arogo
Motorciklisto veturas je 140 km/h tra ŝoseo.
Subite kraŝas birdeton kiu ne sukcesis deturni: Pa!
Per retrospegulo, viro ankoraû vidis la birdeton kapriolis ĝis ĝi kuŝis
teren.
Li haltis motorciklon kaj helpis animaleton. Tie, sur asfalto, restis
birdeto senkonscie, kvazaû morta.
Li alportis birdeton al bestkuracisto, kie birdeton oni flegis. Post li aĉ
etis kaĝeton kaj veturigis birdeton hejmen. Li lasis iom da pano kaj akvo
por akcidentito.
Venonttage birdeto rekonsciiĝis.
Kiam li vekiĝis, rimarkante sin mallibera, cirkaŭata da kradoj, kun peco
da pano kaj akvo flanke, besteto metis flugiletojn sur ties kapo kaj kriis:
DAMNE! MI MORTIGIS MOTORCIKLISTON!!!!
La colmo de la arrogancia
Un motociclista viaja a 140 kph por la autopista.
De repente choca un pajarito que no logró esquivarlo: ¡Pá!
En el espejo retrovisor, el hombre alcanza a ver al pajarito dando
volteretas hasta que aterriza en el suelo.
Paró la moto y ayudó al animalito. Allí, sobre el asfalto, estaba el
pajarito inconsciente, casi muerto.
Llevó al pajarito al veterinario donde lo cuidaron. después compró una
jaulita y lo llevó a casa. Dejó algo de pan y agua para el accidentado.
Al siguiente día el pajarito recobró el sentido. Cuando despertó, dándose
cuenta que esta encerrado, rodeado de barras, con un trozo de pan y agua a
un lado, el animalito puso sus alitas sobre su cabeza y grito, '¡Maldición!
¡MATÉ AL MOTOCICLISTA!
Mar =)

No hay comentarios:

 
lernu!