lunes, 23 de marzo de 2009

Magistriga laboraĵo "Humanaj aspektoj de Esperanto" - preparata en Krakovo; helpopeto.

(transskribo de Dario):

De:
Para: ;
...@lev-lista.hu>;
Enviado: domingo, 22 de marzo de 2009 12:32
Asunto: [Europo] FW: Magistriga laboraĵo "Humanaj aspektoj de
Esperanto" - preparata en Krakovo; helpopeto.

Karaj Geamikoj!
Chu ni povas helpi preparadon de la magistriga laborajho de Ewelina
Tokarczyk?
Plej amike
Ludoviko kaj Julinjo
_____

From: Novaj'servo de Pola Sekcio de ILEI [mailto:piotr.e...@gmail.com]
Sent: Sunday, March 22, 2009 1:03 AM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Magistriga laboraĵo "Humanaj aspektoj de Esperanto" -
preparata en Krakovo; helpopeto.

Ewelina Tokarczyk preparas magistrigan laboraj'on s.t. 'Humanaj
aspektoj de Esperanto',
en la fako 'Internaciaj rilatoj' de Jagelona Universitato en Krakovo,
Pollando.
Malfacila temo, ne nur c'ar vastega, sed precipe, c'ar s'ajne mankas
tutecaj prilaboraj'oj pri g'i.
Jen letero de Evelina:

Saluton,

En mia laboraj'o mi intencas prezenti la humanan valoron de E-o
larg'e: de la problemo de la mondpaco kaj grandaj organizitaj agadoj
de esperantistoj g'is la interpersona kaj persona dimensioj. Iuj temoj
estos c'efaj, aliaj flankaj, sed c'iuj bezonaj por tiu laboraj'o, en
kiu mi volus prezenti kiel eble plej komplete humanajn aspektojn de
E-o.

Temas pri c'iaj sferoj: la ideo de Esperanto, internacia kunlaboro,
solidareco, edukado, memevoluo dank' al E-o ktp., tamen kun emfazo je
la socia dimensio.

Estos ankau' mia tasko krei la prezentoskemon por tiu temaro. C'u iu
havas spertojn pri tio kaj povus helpi per sugestoj?

Mi estus ankau' tre danka, se iuj volus atentigi min pri diversaj
humanaj aspektoj de E-o neofte menciataj au' atentataj, sendi
siajn personajn atestojn, atentigi min pri bibliografiaj'oj, kiujn mi
ankorau' ne konas kaj helpi per indikoj kiel atingi tiujn, pri kies
ekzisto mi scias, sed kiujn mi ankorau' ne havas, ktp.

Preskau' tute mankas al mi materialoj pri kunlaboro de esperantistoj
kaj E-institucioj kun OUN, UNESKO k.a. , ankau' pri E-o en la Ligo de
la Nacioj.

Mi invitas vin al mia anoncpag'o:

http://docs.google.com/Doc?id=dhp3sf5p_475c4n5qhj2&hl=pl

kie oni trovas pli da detaloj kaj mian kompletigotan bibliografion.

Kaj ankorau' unu detalo. Mi au'dis, ke postvivis la duan mondmiliton
minimume du esperantistoj, savitaj en nazia koncentrejo dank' al E-o.
Antau' multaj jaroj estis publikigita artikolo pri unu el ili en
esperanta revuo, vers'ajne en Okcidenteu'ropo.

Mi estos danka por c'ia helpo.

Korajn salutojn

Evelina Tokarczyk

---------------------

Evelina Tokarczyk estas prezidantino de la Studenta Scienca
Esperanto-Rondo de Jagelona Universitato, organizantino de, i.a.,
tritagaj allogaj prezentadoj de Esperanto sur la krakova C'efplaco dum
la c'iujara Scienca Festivalo.

Kore

Maria Majerczak

No hay comentarios:

 
lernu!